Vedtægter

Vedtægter for kirkegården er beskrevet i et regulativ. Vedtægterne indeholder bl.a. regler for gravsteders erhvervelse, fornyelse og nedlæggelse. Vedtægterne indeholder også regler for gravstedernes indhegning, anlæg, beplantning, gravminder og vedligeholdelse. Vedtægterne er opdelt i regler, der gælder hele kirkegården, og regler for de enkelte afdelinger.

For hele kirkegården gælder:

Vedtægter

 

For kistegravsteder gælder:

Tillæg til vedtægter gældende for kistegravsteder

 

For kistegravsteder i plæne på Nyborg Assistenskirkegård gælder:

Tillæg til vedtægter gældende for kistegravsteder i plæne

 

For kistegravsteder i Rhododendronhaven på Nyborg Assistenskirkegård gælder:

Tillæg til vedtægter gældende for kistegravsteder i afd. C

 

For kiste og urnegravsteder i parkafdelingen på Nyborg Assistenskirkegård gælder:

Tillæg til vedtægter gældende for parkafdelingen

 

For urnegravsteder i anonym fællesplæne på Nyborg Kirkegård gælder:

Tillæg til vedtægter gældende for urnegravsteder i anonym fællesplæne, afd. 3A

 

For urnegravsteder i plæne med eller uden liggesten på Nyborg Kirkegård og Nyborg Assistenskirkegård gælder:

Tillæg til vedtægter gældende for urnegravsteder i plæne med og uden liggesten

 

For urnegravsteder i afd. U6 på Nyborg Kirkegård gælder:

Tillæg til vedtægter gældende for urnegravsteder i afd. U6

 

For urnegravsteder i stor urnegård afd. 7 på Nyborg Kirkegård gælder:

Tillæg for vedtægter gældende for urnegravsteder i stor urnegård, afd. 7

 

For urnegravsteder med hæk i afd. 7 på Nyborg Kirkegård gælder:

Tillæg for vedtægter gældende for urnegravsteder i afd. 7

 

For urnegravsteder i lille urnegård og afd. 10 på Nyborg Kirkegård og afdeling U på Nyborg Assistenskirkegård gælder:

Tillæg til vedtægter gældende for urnegravsteder i lille urnegård og afd. 10 og U

 

For urnegravsteder i bed med guldjordbær på Nyborg Kirkegård:

Tillæg til vedtægter gældende for urnegravsteder i afd. 11

 

For urnegravsteder i Rhododendronhaven på Nyborg Assistenskirkegård gælder:

Tillæg til vedtægter gældende for urnegravsteder i afd. UC

 

For urnegravsteder i Staudehaven på Nyborg Assistenskirkegård gælder:

Tillæg til vedtægter gældende for anonyme urnegravsteder i afd. UG

 

For urnegravsteder i Kildespringshaven på Nyborg Kirkegård gælder:

Tillæg til vedtægter gældende for urnegravsteder i Kildespringshaven, afd. 3K

 

For urnegravsteder i Ginkgohaven på Nyborg Kirkegård gælder:

Tillæg til vedtægter gældende for urnegravsteder i Ginkgohaven, afd. 3G

 

For gravsteder i børneafdelingen på Nyborg Kirkegård gælder:

Tillæg til vedtægter gældende for gravsteder i børneafdelingen, afd. 3B

 

Samarbejde med andre kirkegårde

Nyborg Kirkegårde varetager drift og administration af kirkegårdene ved Ørbæk og Refsvindinge kirker. For samarbejdet gælder følgende vedtægter:

Vedtægt for samarbejde mellem Ørbæk Sogns Menighedsråd og Nyborg Sogns Menighedsråd om drift og administration af kirkegården i Ørbæk.


Vedtægt for samarbejde mellem Refsvindinge Sogns Menighedsråd og Nyborg Sogns Menighedsråd om drift og administration af kirkegården i Refsvindinge.


Nyborg Kirkegårde varetager også drift og administration af kirkegårdene i Frørup og Taarup. For samarbejdet gælder følgende vedtægt:

Vedtægt for samarbejde mellem Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd og Nyborg Sogns Menighedsråd om drift og administration af kirkegårdene i Frørup og Taarup.