Menighedsrådsvalg 2016

Menighedsrådsvalg 2016

Nyborg Menighedsråd konstituerede sig ved et menighedsrådsmøde den 24. november 2016.

Konstitueringen for Nyborg Menighedsråd blev således:

Formand: Torben Hårbøl
Næstformand: Dorit Myltoft
Kirkeværge: Erik Sørensen
Kontaktperson til personalet: Lisbeth Jørgensen
Kasserer: Poul Ove Juul

Til udvalgene valgtes:

Forretningsudvalget:
Torben Hårbøl, Dorit Myltoft, Erik Sørensen, Poul Ove Juul, Hans Broch-Mikkelsen, Bente Tipsmark, Bent Laursen

Kirkegårdsudvalget:
Hans Broch-Mikkelsen, Bodil Hårbøl, Lisbeth Jørgensen, Karin Bülow Skov, Svend Lund Nielsen, Bent Laursen

Præstegårdsudvalget:
Dorit Myltoft, Karin Bülow Skov, Bettina Horn, Tina Torup, Bente Tipsmark, Tommy Rolf Martens

Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
Bodil Hårbøl, Bettina Horn, Poul Ove Juul, Tina Torup, Mogens Blidegn, Bent Laursen + præsterne og organisterne

Juleuddelingsudvalget:
Bettina Horn, Karin Bülow Skov, Tina Torup, Mogens Blidegn, Bent Laursen

Udvalgene konstituerer sig på førstkommende udvalgsmøde.

 

Valgbestyrelsen:
Lisbeth Jørgensen (formand), Bente Tipsmark, Bent Laursen

Repræsentanter i medarbejdermøder:
Lisbeth Jørgensen (kontaktperson til personalet), Poul Ove Juul, Bente Tipsmark, Tommy Rolf Martens

 

Resultat af Menighedsrådsvalget i Nyborg Sogn den 8. november 2016

Der var 9.441 stemmeberettigede, hvoraf 1.190 stemte (12,6 %).
Gyldige brevstemmer: 27. Gyldige stemmer på valgdagen: 1156; blanke stemmer på valgdagen: 1; ugyldige stemmer på valgdagen: 6.

Der blev indvalgt 3 lister, og i alt 15 kandidater skulle vælges.

 

Liste 1 - Den Grundtvigske Liste: 10 mandater

Stemmer i alt: 754
Listestemmer 27

Hans Chr. Broch-Mikkelsen (48) - nr. 7

Bettina Horn (179)  - nr. 1

Bodil Åes Hårbøl (61) - nr. 4

Torben Åes Hårbøl (78)- nr. 3

Poul Ove Juul (30) - nr. 10

Lisbeth Jørgensen (53) - nr. 6

Dorit Myltoft (33) - nr. 9

Inger Jette Schrøder (4)

Karin Bülow Skov (42) - nr. 8

Erik Sørensen (142) - nr. 2

Tina Vandling Torup (57) - nr. 5

 

Liste 2 - Socialdemokraterne i Nyborg Sogn: 2 mandater

Stemmer i alt: 170
Listestemmer: 10

Bent Vagn Laursen (108) - nr. 1

Tommy Rolf Nielsen Martens (30) - nr. 2

Erling Jarner Olsen (22)

 

Liste 3 - Den Kirkelige Borgerliste: 3 mandater

Stemmer i alt: 259
Listestemmer: 9

Svend Lund Nielsen (99) - nr. 1

Mogens H. Blidegn (52) - nr. 2

Ole Skovsbøll (26)

Bente Tipsmark (40) - nr. 3

Mary Lorenzen (11)

Michael M. Møller (22)

I Hjulby Sogn var der aftalevalg

Ved indleveringsfristens udløb den 27.september var der kun indleveret 1 liste.

Hjulby Sogn danner efter 1. søndag i advent fælles menighedsråd og pastorat med Aunslev og Bovense sogne

 

Generelle oplysninger om menighedsrådsvalg 2016 kan findes hos Kirkeministeriet.