Tidligere menighedsrådsmøder

Her findes referater fra møder i menighedsrådet ved Nyborg Vor Frue Kirke.