Sorggrupper

Når børn for første gang oplever et dødsfald, dukker der mange spørgsmål og tanker op.
Se siden Tal med børn om døden.

 

SommerfuglSorggrupperne i Nyborg Provsti
Korsbrødregade 2
5800 Nyborg

Kontakt:
Sognepræst Mette Grymer, mail mtg@km.dk eller tlf. 6536 1412.

 

Sorggrupperne er fælles for kirkerne i Nyborg Provsti og har mødested i Korsbrødregården ved siden af Nyborg Vor Frue Kirke.

Der er tre sorggrupper, som interesserede kan søge optagelse i.

Gruppe 1
Henvender sig til efterladte ægtefæller. Mødetidspunkt er en hverdag, et tidspunkt, der passer alle.

Gruppe 2
Henvender sig til efterladte, der ikke er ægtefæller. Det kan være voksne børn, søskende, tætte venner eller forældre, der har mistet. Mødetidspunkt er en hverdagsaften kl. 19–21.

Gruppe 3
Er en sorggruppe for børn. Vi mødes én søndag om måneden kl. 12.Grupperne mødes en gang om måneden ca., og næste dato fastsættes på møderne, så husk kalender.

Det er gratis at deltage, og der serveres kaffe, te m.m.

Sorggrupper
I sorggrupperne er alle underlagt tavshedspligt. Gruppen er et fristed, hvor man kan være med alt det, der fylder, og hvor ingen synes, man ”bare skal komme videre med sit liv”. Vi oplever, at det at have et fristed og høre om andres erfaringer giver mod til at være i den eksistentielle krise. Det er ledernes ansvar at sørge for, at deltagere i gruppen føler sig trygge, og at alle kan komme til orde.


Voksensorggrupperne ledes af sognepræsterne Mette Grymer, Nyborg, og Louise Schousboe, Aunslev.

Børnesorggruppen ledes af Mette Grymer og Bettina Horn, sidstnævnte er medlem af menighedsrådet ved Nyborg Kirke samt leder af skolefritidsordningen på Nyborg Private Realskole.

Grupperne optager løbende nye medlemmer, så tag kontakt, hvis det er noget for dig eller nogen, du har kendskab til. Inden man bliver optaget i en gruppe, har vi en forsamtale, hvor vi fortæller om, hvordan vi arbejder i gruppen.