Renovering af kirkens tag og tårn 2019-21

Renovering af kirkens tag og tårn 2019 - 2021
Udvendig er der stillads rundt om kirken. Renoveringsarbejdet står stille i weekender og under kirkelige handlinger på hverdage.
Altervinduet er afskærmet udvendig.
Når kirken åbnes igen efter coronavirussen, skal besøgende, som ønsker at se altervinduet, være opmærksomme på, at man inde i kirken, pga. afdækningen af ruden, bedst kan få et indtryk af ruden til gudstjenester, koncerter og rundvisninger, når lyset er tændt. Her vil rudens aftenudtryk kunne ses.

Følg med i arbejdet nedenfor

September 2020

Fotos: Erik Sørensen

Nogle af de sidste ting bliver ordnet, inden stilladset omkring kirken tages ned, og man kan begynde at arbejde i tårnet.

Løgkuplen på messespiret og det underliggende murværk stabiliseres og sammenspændes, og alle fuger eftergås, da vejrliget har været hårdt ved spiret igennem mange år.

Messespiret

 

Nye flotte murankre på kirkens syd-gavl … meget nye … på meget gammelt…

Murankre

 

På den ny-oplagte tagflade ses tydeligt, at stenene har forskellige nuancer. Stenblandingen kaldes for ”Amalienborg-blandingen”.

Amalienborgtagsten

 

Snart fjernes stilladset omkring kirkens hovedbygning, og arbejdet på tårnfaget kan begynde. Bemærk elevatortårnet, som står klar til at køre både materialer og de håndværkere op, som skal udføre det meget spændende restaureringsarbejde.

 

8. juli 2020

De store stilladsdele over taget blev løftet ned:

Fotos: Erik Spangholm, Østfyns Fotoklub

 

 

 

 

En rede med fugleunger blev forsigtigt flyttet til en anden den af stilladset - og duemor kom tilbage igen!

 

Når taget på kirken er færdigt, kommer turen til tårn og spir, hvor den indvendige afstivning skal udskiftes.

 

Juni 2020

Fotos og tekst: Erik Sørensen

Munkesten er smukke - og røde munkesten er meget smukke, i det flotte solskinslys!

 

Høreværn og støjende søm-værktøj hører rigtig godt sammen…!

 

Så blev det frokosttid…

 

Ikke to sten er helt ens, hverken i form eller farve…!

 

Et par rækker nye tagsten er lagt løst ud for bl.a. at bedømme lægteafstanden. Tagstenene er den gode Amalienborg-blanding, og de er ikke med fuld glans - for at matche kirkens tidligere sorte tagsten.

 

De nye rygningssten er lagt, og et par rækker tagsten er muret fast som udgangspunkt for resten af det imponerende tegltag.

 

Foråret 2020 - sidst i maj

Tekst og fotos: Erik Sørensen

Her står de så…lige ankommet fra teglværket…de nye tagsten, som skal fuldende tagfladen ud mod byen…og beskytte mod naturens stærke kræfter…regn, is og sne, hårdt vejr…de næste mange, mange år…!!!

 

De nye rygningssten er hensat i vandbad, så bindingen mod tagryggen bliver bedst mulig…

 

Gangbroer over hvælvingerne er næsten færdige…

 

Smuk ”loft-kirkevægs-kunst” i høj kvalitet…en god hilsen fra før verden gik af lave…

 

Naturen er med overalt…lidt højstemt kunne man næsten tænke…”den yndigste rose er funden…blandt skærver og affald oprunden”…

 

Sidst i april - foråret 2020

Midt i kirkestilladset er foråret sprunget ud - med sartgrønne blade i bøgehækken…

Foto: Erik Sørensen

 

Men der er orden i virvaret…!

Foto: Erik Sørensen

 

Der bygges og renoveres på Nyborg Kirke … også fuglene bygger deres reder … og det overskydende materiale havner mellem de nye spær.

Foto: Erik Sørensen

 

Det dejlige sollys brager igennem de nyligt oplagte brædder i undertaget.

Foto: Erik Sørensen

 

Renoveringen af kamtakkerne på bagvæggene inspiceres af restaureringsarkitekt Martin Jonø.

Foto: Erik Sørensen

 

Først i april 2020

Nu er tagfladerne, stort set, på plads og er klar til, at det selvklæbende tjærepap-underlag kan rulles ud, lægtes, sømmes og skrues fast - og så kommer tagstenene…

Foto: Erik Sørensen

 

På tagpaprullerne ses den stærkt klæbende underside, afdækket med grå plast - et moderne tag over en kirkebygning fra 1388 (måske 1375) er ved at tage form.

Foto: Erik Sørensen

 

Tagets nordside er længst fremme, og inden længe dækker tagpap hele fladen, lægter er sømmet på plads - og så er det murernes tid til at oplægge de tusindvis af smukke, let matsorte tagsten fra leverandøren i Aalborg.

Foto: Erik Sørensen

 

Endnu en detalje af reparationsarbejdet på de tykke mure, der leder op mod det lille messespir.

Foto: Erik Sørensen

 

Sidst i marts 2020

Undertaget er nu, i store træk, helt oppe i rygningshøjde - og inden alt for længe vil de første tagsten finde deres blivende plads på kirkens nye tag.

Foto: Erik Sørensen

 

Rygningsstenene ”kastes ud” inden opmuringen…

Foto: Erik Sørensen

 

”Munke og Nonner” - sådan hedder disse specielle tagsten - inden renovering.

Foto: Erik Sørensen

 

Og det samme parti med nye "munke og nonner" efter murerens nænsomme arbejde for få dagen siden...

Foto: Erik Sørensen

 

Smukt håndværk - og fortiden er sikret for fremtiden…

Foto: Erik Sørensen

 

 

Begyndelsen af marts 2020

Murværket er generelt i meget fin stand, men her har mureren fundet et sted, hvor fugerne skal renses ud og eftergås.

Murværk

Foto: Erik Sørensen

 

Og her, lidt tættere på, ses stedet igen. Det viser at kirkens østside er mest udsat for vejrligets påvirkninger.

Murværk

Foto: Erik Sørensen

 

Her ses undertaget.

De lyse striber på bræddernes nederste kant, er ikke solstråler, men sirlige udfræsninger
hvor de nye tagrendejern (kobber) skal placeres - og kunne holde i mange, mange år.

Undertag

Foto: Erik Sørensen

 

Februar 2020

Erik Spangholm fra Østfyns Fotoklub har været på taget igen. Herunder er et lille udvalg af billeder med tagarbejdet:

 

Splejsninger med frisk træ enkelte steder i de gamle træspær, før undertaget blev lagt på.

splejsninger

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Et fascinerende syn gennem tagspær og stillads.

Foto: Erik Spangholm

 

Undertaget begynder at brede sig.

Foto: Erik Spangholm

 

 

Foto: Erik Spangholm

 

Hvad loftet gemmer: "Signaturer" med mørtel-hoveder lavet af håndværkerne i forne tider.

Foto: Erik Spangholm

 

Nyt og gammelt. Mon tagstenene til selve taget snart kommer?

Foto: Erik Spangholm

 

De gamle kobberskotrender er blevet til smykker og engle, til salg i butik med kunsthåndværk:

Ting af kobberskotrenderne

Foto: Erik Spangholm

 

 

Sidst i januar 2020

Nu gælder det undertaget - og vi tænker så småt på tagstenene.

 

Det nye undertag i velduftende fyrretræ breder sig nu ud over kirkens gamle solide tagbjælker.

Undertag

Foto: Erik Sørensen

 

Afstanden mellem brædderne, 1 cm, giver plads til at taget kan ”arbejde” under skiftende klimaforhold.

Afstand mellem underbrædderne

Foto: Erik Sørensen

 

Overalt ses det sirlige tømrerarbejde med, trods tagets alder, forbavsende få udskiftninger af dårligt tømmer…!

Tagrenovering

Foto: Erik Sørensen

 

Her ses en prøveopstilling med tagsten som de afsluttes ved tagrenden.
Oplægning af taget starter på rygningen, og den færdige tagflade udføres i sorte, halvblanke tagsten.

Oplægning af prøvetagsten

Foto: Erik Sørensen

 

Januar 2020

Arbejdet med taget fortsætter efter planen:

Der holdes dog en lille pause i ny og næ. Ellers havde der været ryddet op!

En lille pause

Foto: Erik Sørensen

 

Skruer, lim og præcise tilskæringer…så er bjælken som ny.

Tilskæringer

Foto: Erik Sørensen

 

Det ekstra skifte er klar til at give taget det rette svaj ud mod tagrenden…
Bemærk hvor rent og ordentligt håndværkerne efterlader deres arbejdsplads.

Gangbroer

Foto: Erik Sørensen

 

Nyt frisk træ til de kommende gangbroer under det nye tag.

Frisk træ

Foto: Erik Sørensen

 

Erik Spangholm og Pete Johansen fra Østfyns Fotoklub har taget mange billeder fra renoveringen af kirketaget i efteråret 2019. Her er et lille udvalg.

 

Foto: Pete Johansen

 

Foto: Pete Johansen

 

Foto: Pete Johansen

 

Foto: Pete Johansen

 

Foto: Pete Johansen

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Foto: Erik Spangholm

 

Fotos nedenfor er taget af kirkeværge Erik Sørensen:

29. oktober 2019:

Nye og gamle bjælker flettes sammen til den bærende konstruktion af det nye tag på kirken.

Tagbjælker

 

Stabilisering af trækkræfterne mellem murværket og bjælkelagene…

Stabilisering af trækkræfter

 

Sikkerheden for håndværkere er et ufravigeligt krav ved byggerier i vore dage.

Sikkerhedsnet

 

Håndsmedede beslag med tilhørende søm…

Håndsmedede beslag

 

 

30. september 2019:

Nyborg Kirkes gamle tagsten har gjort det godt … gennem storme, ja orkaner …
men nu ses glasurens nedbrydning tydeligt!

Slidte tagsten

 

Sideskibenes hvælvinger i dagslys, måske for første gang siden 1870'erne!

Kirkehvælvinger ovenfra

 

Overskårne lægter … og de store bjælker som bærer taget … er i forbavsende god stand.

Tagbjælker

 

 

24. september 2019:

Nu går det stærkt… langt de fleste af lægterne fra sidst i 1800-tallet er så friske, som da de blev lagt op!

Taglægter

 

Den gamle varmtvandsbeholder på kirkeloftet:

 

 

16. september 2019. Det første byggemøde:

Tagstenene trænger til udskiftning, men se lige den smukke skotrende!

Tag med skotrende

 

Inden renoveringen går i gang. Munke-nonne-tegltagsten.

Munke og nonner

 

 

Murværket trænger også til en kærlig hånd hist og pist.

Murværk

 

Murværket har også smukke detaljer og udsmykning.

Detalje murværk