Referat fra ekstraordinært menighedsrådsmøde fredag den 3. maj 2019 kl. 15.00

 

Dagsorden:

1. Præsentation af det elektroniske nøglesystem.
2. Drøftelse og efterfølgende beslutning af nyt nøglesystem eller omkodning af det eksisterende.
3. Tyverialarmer i kirken og Korsbrødregården.
4. Evt.
    …………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud: Tina Vandling Torup, Karin Bülow Skov, Ida Korreborg, Marianne Aagaard Skovmand, Rene Jensen, Vivi Sørensen, Mogens Blidegn.
Kirketjener Lone Larsen deltog desuden i mødet.


Ad. 1    Repræsentant Michael Lennert fra firmaet ILOQ var indbudt til mødet for at præsentere det elektroniske ILOQ nøglesystem. Funktionen og administrationen af nøglesystemet blev forevist, og efter præsentationen besvarede Michael Lennert spørgsmål fra menighedsrådsmedlemmerne.
    
Ad. 2     Menighedsrådet drøftede fordele og ulemper ved det elektroniske system kontra Ruko-systemet. Der var énstemmig tilslutning til at anskaffe det elektroniske ILOQ nøgle-system. Det blev desuden besluttet at vælge tilbuddet fra Lås.dk
Det blev aftalt at anskaffe cylindre til de udendørs og mest nødvendige døre.Kirkeværgen og kirketjenerne får en aftale med låsefirmaet, hvor man gennemgår kirken og Korsbrødregården.
    
Ad. 3    Formand Torben Hårbøl nævnte, at han har aftalt med kirketjenerne, at tyverialarmerne sættes til igen. Mulighed for tyverialarm på kirkens døre undersøges.

Ad. 4    Tommy Martens nævnte, at der er valgt ny formand for Fyens Stifts Menighedsrådsforening.
Fyens Stift har meddelt Nyborg Menighedsråd, at sognepræst Charlotte Juul Thomsen er konstitueret som sognepræst i Nyborg Sogn i vakanceperioden for Christian von Tangen Sivertsen og Marianne Aagaard Skovmand.

Gå tilbage