Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 24. november 2020 kl. 16.30

Mødet blev holdt i Menighedshjemmet, Nørrevoldgade 35, Nyborg.

 
Dagsorden:
1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 10. november 2020, jf. bilag.
2.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.
3.    Næste menighedsrådsmøde: Ikke flere møder i det siddende menighedsråd.
4.    Evt
………………………………………………………………………………………….
Fraværende med afbud: Ida Korreborg, Marianne Aagaard Skovmand
Fraværende uden afbud: Bent Laursen

Ad. 1    Ingen bemærkninger til referatet fra forretningsudvalget den 10. november 2020.

Ad. 2     Meddelelser

René Jensen meddelte at kirkegårdsgartnerne er færdige med grandækningen og opfordrede til at man gik en tur på kirkegården.

Mette Grymer opfordrede Menighedsrådet til at melde ud til personalet om retningslinjer i forbindelse med Corona, f.eks. hvis man har mistanke om Corona, at man så bliver hjemme. Den enkelte medarbejder skal selv tage ansvar over for arbejdspladsen.

Erik Sørensen meddelte at det foregår planmæssigt med arbejdet på tårnet, han har været oppe og se tømrerarbejdet og det var fantastisk at se. Træet er nu anbragt hos tømrerfirmaet.

Bente Tipsmark meddelte at udvalget for Menighedshjemmet har været i gang med en del projekter, der er indkøbt nye borde, nyt klaver samt service til køkkenet og nyt låsesystem. Der er udarbejdet nye lejekontrakter.

Hans Broch-Mikkelsen meddelte at man på kirkegården er nået langt med arbejdet i Kildespringshaven, der er stor forventning til at det bliver flot.

Kirkehøjskolen tirsdag den 30. marts 2021 er udsat, da man ikke forventer at vi må samle det antal der er nødvendigt.
Der arbejdes på et nyt tiltag torsdag den 8. april 2021.

Torben Hårbøl meddelte, at orgelrenoveringen bliver færdig senest udgangen af februar 2021.

Der arbejdes videre med færdiggørelse af kordegnekontoret.

Nytårsparole 2021 for kirkens og kirkegårdens personale aflyses.

Ad. 3    Ikke flere møder i det siddende menighedsråd.

Ad. 4    Bodil Hårbøl har foreslået organisterne at få en skærm til at skærme for træk i kirken.

Tommy Rolf Nielsen har deltaget i Landsforeningen for Menighedsrådet årsmøde.

Torben Hårbøl takkede menighedsrådet for godt samarbejde i denne valgperiode.

Gå tilbage