Nyborg Provstiudvalg

 

Provstiudvalgets opgaver:

Provstiudvalget godkender kirke- og præstegårdskassernes budgetter og – efter uvildig revision af provstirevisor – deres regnskaber.

Provstiudvalget afholder budgetsamråd for alle menighedsråd i provstiet, hvor der forhandles om en fælles udgiftspolitik og om prioritering af større projekter som f.eks. restaureringsopgaver, anskaffelser og bygningsvedligeholdelse. Provstiudvalget meddeler det samlede beløb for den kirkelige ligning til den kommunale forvaltning.

Provstiudvalget har tilsyn med, at menighedsrådenes administration og forvaltning er i overensstemmelse med gældende love og regler. Provstiudvalget skal udtale sig i sager, hvor menighedsråd ønsker at købe, sælge, opføre eller nedrive ejendom og ved istandsættelses- og ombygningsarbejder, der kræver stiftsøvrighedens godkendelse.

Provsten og provstiudvalgets bygningskyndige holder provstesyn hvert fjerde år over alle kirker og bygninger, som ejes af menighedsrådene.

Provstiudvalgets medlemmer vælges hvert fjerde år af menighedsrådsmedlemmerne i provstiet. Nyborg Provstiudvalg har fem valgte medlemmer og en præsterepræsentant, valgt af provstiets præster, samt provsten, der er født medlem. Provstisekretæren er sekretær for provstiudvalget.

 

Medlemmerne af Nyborg Provstiudvalg

Konstitueret provst Lone Wellner Jensen

Provstikontoret
Korsbrødregade 2
5800 Nyborg

Telefon: 6532 1320
Telefon Nyborg Provstikontor: 6331 0750

Per Høegh (Ørbæk)
(næstformand)

Mejerivænget 37
5853 Ørbæk

Telefon: 2463 4657

Jens Ankersø (Hjulby)

Stationsvej 20
Hjulby
5800 Nyborg

Telefon: 4046 9151

Erik Rasmus Jensen (Tårup)

Langæblevej 4
Tårup
5871 Frørup

Telefon: 6537 1254

Dorit Myltoft (Nyborg)

Ludvig Hansensvej 13
5800 Nyborg

Telefon: 6530 1088

Anne-Grethe Juul Nielsen (Vindinge)

Ellingevej 23
Refsvindinge
5853 Ørbæk

Telefon: 2334 6925

Præsterepræsentant
Mette Grymer (Nyborg)

Vindingevej 25
5800 Nyborg

Telefon: 6536 1412

Provstiudvalgets sekretær:
Provstisekretær Hanne Terndrup

Provstikontoret
Korsbrødregade 2
5800 Nyborg

Telefon: 6331 0750