Nyborg Menighedsråd

Nyborg Menighedsråd blev valgt ved det seneste menighedsrådsvalg i 2016; næste valg er i 2020. Kirkeministeriet har oplysninger om menighedsrådsvalg og om rådets arbejdsopgaver. Se også Landsforeningen af Menighedsråd.

Menighedsrådets e-postadresse er
Kontakt med sikker post

 

1 = Liste 1, Den Grundtvigske Liste
2 = Liste 2, Socialdemokraterne
3 = Liste 3, Den Kirkelige Borgerliste

Torben Hårbøl

Torben Hårbøl (1)
(formand)

Rådyrvænget 171,
5800 Nyborg

6531 0915

Dorit Myltoft

Dorit Myltoft (1)
(næstformand)

Ludvig Hansensvej 13,
5800 Nyborg

6530 1088

Erik Sørensen

Erik Sørensen (1)
(kirkeværge)

Tjørnevej 18,
5800 Nyborg

5046 6921

Povl Ove Juul

Poul Ove Juul (1)
(valgt kasserer)

Toldbodgade 16 B, 1. tv.,
5800 Nyborg

2069 1155

Lisbeth Jørgensen

Lisbeth Jørgensen (1)
(kontaktperson til personalet)

Møllervangen 192,
5800 Nyborg

2235 0055

Mogens Blidegn

Mogens Blidegn (3)


Vindingevej 20,
5800 Nyborg

6065 1945 / 6022 5027

Hans Broch-Mikkelsen

Hans Broch-Mikkelsen (1)

Sydkajen 2, 2. th.,
5800 Nyborg

2299 4905

Bettina Horn

Bettina Horn (1)

Fjordparken 36,
5800 Nyborg

2127 1441

Bodil Hårbøl

Bodil Hårbøl (1)

Møllevænget 8,
5800 Nyborg

2480 8267

Bent Laursen

Bent Laursen (2)

Møllervangen 143,
5800 Nyborg

6531 5947

Tommy Rolf Martens

Tommy Rolf Martens (2)

Møllerparken 31,
5800 Nyborg

2176 1171 / 2275 1171

Vakant (1)

 


Ole Skovsbøll

Ole Skovsbøll (3)

Odinsvej 1,
5800 Nyborg

4029 6097

 

Bente Tipsmark

Bente Tipsmark (3)

Møllevænget 5,
5800 Nyborg

2076 6682

 

Tina Torup

Tina Torup (1)

Nyenstad 8,
5800 Nyborg

3095 7895

 

De fem præster sidder også i menighedsrådet – find kontaktoplysninger her.

Medarbejderrepræsentanter: René Jensen (gartner) og Vivi Sørensen (kordegn).

 

Menighedsrådets sekretær og regnskabsfører deltager i menighedsrådsmøderne, men er ikke medlem af rådet.

Sekretær 

Kordegn Vivi Sørensen
(sekretær og regnskabsfører)

Kordegnekontoret
Adelgade 1
5800 Nyborg

6531 1608

 

 

 

Udvalgene konstituerer sig ved førstkommende udvalgsmøde. Medlemmer af udvalgene er:

Forretningsudvalg  
Torben Hårbøl (formand) 6531 0915
Dorit Myltoft (næstformand) 6530 1088
Hans Chr. Broch-Mikkelsen 2299 4905
Poul Ove Juul 2069 1155
Bent Laursen 6531 5947
Erik Sørensen 5046 6921
Bente Tipsmark 6531 4740
   
Kirkegårdsudvalg  
Hans Broch-Mikkelsen (formand) 2299 4905
Bodil Hårbøl 2480 8267
Lisbeth Jørgensen 2235 0055
Bent Laursen 6531 5947
Bente Tipsmark 2076 6682
   
   
Aktivitets- og kommunikationsudvalg  
Bodil Hårbøl (formand)
(redaktør af kirkeside og hjemmeside)
2480 8267
Bettina Horn 2127 1441
Poul Ove Juul 2069 1155
Bent Laursen 6531 5947
Ole Skovsbøll 4029 6097
Tina Torup 3095 7895
Præsterne  
Organisterne  
   
Juleuddelingsudvalg  
Mogens Blidegn 6022 5029
Bettina Horn 2127 1441
Bent Laursen 6531 5947
Tina Torup 3095 7895
Præsterne  
   
   
Repræsentanter v. medarbejdermøder  
Lisbeth Jørgensen (kontaktperson) 2235 0055
Poul Ove Juul 2069 1155
Tommy Martens 2176 1171
Bente Tipsmark 6531 4740
   
Præstegårdsudvalg  
Dorit Myltoft (formand) 6530 1088
Mogens Blidegn 6065 1945 / 6022 5027
Bettina Horn 2127 1441
Tommy Martens 2176 1171
Tina Torup 3095 7895
   
   
Valgbestyrelse  
Lisbeth Jørgensen (formand) 2235 0055
Bent Laursen 6531 5947
Bente Tipsmark 6531 4740