Nyborg Menighedsråd

Nyborg Menighedsråd blev valgt ved det seneste menighedsrådsvalg i 2020; næste valg er i 2024. Kirkeministeriet har oplysninger om menighedsrådsvalg og om rådets arbejdsopgaver. Se også Landsforeningen af Menighedsråd.

Menighedsrådets e-postadresse er
Kontakt med sikker post

 

Torben Hårbøl

Torben Hårbøl
(formand)

Rådyrvænget 171,
5800 Nyborg

6531 0915 / 6129 2608

 

Dorit Myltoft

Dorit Myltoft
(næstformand)

Ludvig Hansensvej 13,
5800 Nyborg

2369 5318

 

Erik Sørensen

Erik Sørensen
(kirkeværge)

Nørrevoldgade 35, 1. th.,
5800 Nyborg

5046 6921

 

Vagn Høngaard Billede på vej

Vagn Høngaard
(valgt kasserer)

Baggersgade 1, 2. th.,
5800 Nyborg

2136 0040

 

Lisbeth Jørgensen

Lisbeth Jørgensen
(kontaktperson til personalet)

Møllervangen 192,
5800 Nyborg

2235 0055

 

Mogens Blidegn

Mogens Blidegn


Vindingevej 20,
5800 Nyborg

6065 1945 / 6022 5027

 

Lene Bolling - billede på vej

Lene Bolling

Stationsvej 1, Hjulby
5800 Nyborg

2021 1831

 

Hans Broch-Mikkelsen

Hans Broch-Mikkelsen

Sydkajen 2, 2. th.,
5800 Nyborg

2299 4905

 

Camilla Fiiger Gausdal -Billede på vej

Camilla Fibiger Gausdal

Birkhovedvej 2,
5800 Nyborg
Orlov

Bettina Horn

Bettina Horn

Fjordparken 36,
5800 Nyborg

2127 1441

 

Bodil Hårbøl

Bodil Hårbøl

Møllevænget 8,
5800 Nyborg

2480 8267

 

Per Niels Jørgensen - billede på vej

Per Niels Jørgensen

Østervoldgade 75,
5800 Nyborg

2937 7055

 

Bent Laursen

Bent Laursen

Remisegade 17, 1. th.,
5800 Nyborg

6531 5947

 

Tommy Rolf Martens

Tommy Rolf Martens

Møllerparken 31,
5800 Nyborg

2176 1171 / 2275 1171

 

Lene Boling - billede på vej

Bjarne Skov

Aldershvilevej 62,
5800 Nyborg

2928 1405

 

Ulla Krogsgaard

Ulla Krogsgaard

1. suppleant
(for Camilla Gausdal)

 

René Kaaber

René Kaaber

2. suppleant

 

 

 

De fire præster sidder også i menighedsrådet – find kontaktoplysninger her.

Medarbejderrepræsentanter: René Jensen (gartner) og Vivi Sørensen (kordegn).

 

Menighedsrådets sekretær og regnskabsfører deltager i menighedsrådsmøderne, men er ikke medlem af rådet.

Vivi Sørensen sekretær 

Kordegn Vivi Sørensen
(sekretær og regnskabsfører)

Kordegnekontoret
Adelgade 1
5800 Nyborg

6531 1608

 

 

 

Medlemmer af udvalgene er:

Forretningsudvalg  
Torben Hårbøl (formand) 6531 0915
Dorit Myltoft (næstformand) 2369 5318
Hans Chr. Broch-Mikkelsen 2299 4905
Vagn Høngaard 2136 0040
Per Jørgensen 2937 7055
Erik Sørensen 5046 6921
   
Kirkegårdsudvalg  
Hans Broch-Mikkelsen (formand) 2299 4905
Bjarne Skov (næstformand) 2928 1405
Lene Bolling 2021 1831
Bodil Hårbøl 2480 8267
Lisbeth Jørgensen 2235 0055
Bent Laursen 6531 5947
   
Aktivitets- og kommunikationsudvalg  
Bodil Hårbøl (formand)
(redaktør af kirkeside og hjemmeside)
2480 8267
Ulla Krogsgaard for Camilla Gausdal  
Bent Laursen 6531 5947
Erik Sørensen 5046 6921
Præsterne  
Organister  
Kirke- og kulturmedarbejder  
   
Juleuddelingsudvalg  
Mogens Blidegn 6022 5029
Lene Bolling 2021 1831
Camilla Gausdal 6071 5562
Præsterne  
   
Repræsentanter v. medarbejdermøder  
Lisbeth Jørgensen (kontaktperson) 2235 0055
Per Jørgensen 2937 7055
Tommy Martens 2176 1171 / 2275 1171
   
Præstegårdsudvalg  
Dorit Myltoft (formand) 2369 5318
Mogens Blidegn 6065 1945 / 6022 5027
Bettina Horn 2127 1441
Tommy Martens 2176 1171 / 2275 1171
   
Valgbestyrelse  
Camilla Gausdal (formand) 6071 5562
Vagn Høngaard 2136 0040
Lisbeth Jørgensen 2235 0055
Per Jørgensen 2937 7055
Bent Laursen 6531 5947