Menighedsrådsvalg

Kirkeministeriet har oplysninger om menighedsrådsvalg. Næste menighedsrådsvalg finder sted i 2024.

 

Menighedsrådsvalg 2020

Nyborg Menighedsråd konstituerede sig ved et menighedsrådsmøde den 26. november 2020.

Konstitueringen for Nyborg Menighedsråd blev således:

Formand: Torben Hårbøl
Næstformand: Dorit Myltoft
Kirkeværge: Erik Sørensen
Kontaktperson til personalet: Lisbeth Jørgensen
Valgt kasserer: Vagn Høngaard

Til udvalgene valgtes:

Forretningsudvalget:
Torben Hårbøl, Dorit Myltoft, Hans Broch-Mikkelsen, Vagn Høngaard, Per Jørgensen, Erik Sørensen

Kirkegårdsudvalget:
Hans Broch-Mikkelsen, Lene Bolling, Bodil Hårbøl, Lisbeth Jørgensen, Bent Laursen, Bjarne Skov

Præstegårdsudvalget:
Dorit Myltoft, Mogens Blidegn, Bettina Horn, Tommy Rolf Martens

Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
Bodil Hårbøl, Camilla Gausdal, Bent Laursen, Erik Sørensen + præsterne og organisterne

Juleuddelingsudvalget:
Mogens Blidegn, Lene Bolling, Camilla Gausdal

Udvalgene konstituerer sig på førstkommende udvalgsmøde.

Menighedsrådsvalg 2020

Da der ikke er indkommet andre kandidatlister inden fristens udløb end den, der blev valgt på valgforsamlingen, er resultatet af valgforsamlingen den 15. september gældende.

Resultat af valgforsamlingen i Nybog Sogn tirsdag den 15. september 2020

Der blev valgt 15 kandidater til Nyborg Menighedsråd for perioden 2020-2024.

Opstillede og valgte kandidater i 1. afstemningsrunde:

Kandidatens navn Antal stemmer     
Valgt som nummer
Bettina Horn 57 1
Lisbeth Jørgensen 43 2
Bodil Åes Hårbøl 43 3
Dorit Myltoft 41 4
Erik Sørensen 41 5
Lene Bolling 37 6
Torben Åes Hårbøl 35 7
Camilla Fibiger Gausdal 34 8
Per Niels Jørgensen 31 9
Hans Christian Broch-Mikkelsen    30 10
Vagn Høngaard 29 11
Tommy Rolf Nielsen Martens 21 12
Bent Vagn Laursen 20 13
Mogens Heldbjerg Blidegn 14 14
Bjarne Skov 12 15

 

Efter valg af menighedsrådet er der foretaget valg af stedfortrædere:

Opstillede og valgte stedfortrædere:

Kandidatens navn Antal stemmer   Valgt som nummer
Ulla Krogsgaard 52 1
René Kaaber 47 2
Annemarie Muurholm Kaack    45 3
Erling Jarner Olsen 27 4
Erik Juul 23 5
Grete Høyrup Lauridsen 18 6

 

 

Orientering om afstemningsvalg

Indleveres der yderligere en kandidatliste senest tirsdag den 13. oktober 2020, udløser det afstemningsvalg.

Kandidatlisten kan indleveres på kordegnekontoret i åbningstiden eller til formand for valgbestyrelsen Lisbeth Jørgensen, Møllervangen 192, tlf. 2235 0055.

Regler om afstemningsvalg og formular til kandidatliste kan findes i Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd.

Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdag den 17. november 2020.