Menighedsrådsvalg

Seneste menighedsrådsvalg fandt sted tirsdag den 8. november 2016. Se valgresultater her.

Næste menighedsrådsvalg finder sted i 2020.

Kirkeministeriet har oplysninger om menighedsrådsvalg.

Menighedsrådsvalg 2020

Vil du bidrage til, at Nyborg Kirke fortsat er en smuk, levende og nærværende kirke med fællesskab i lokalsamfundet?

Bliv nyt medlem af Nyborg Menighedsråd i 2020 og få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden.

Kom til orienteringsmøde om menighedsrådsvalg og hør mere om mulighederne

Tirsdag den 9. juni kl. 19 i Menighedshjemmet, Nørrevoldgade 35

Måske har du lyst til at stille op som kandidat ved menighedsrådsvalget til september? Start med at deltage ved orienteringsmødet om valget tirsdag den 9. juni. Her kan du høre mere om menighedsrådets spændende opgaver og planer samt stille spørgsmål til det siddende menighedsråd.

Selve menighedsrådsvalget foregår ved en valgforsamling tirsdag den 15. september, så du har god tid til at overveje, om du vil stille op til valget. Men start med at komme til orienteringsmødet.

Vilkårene for valget er ændret, idet der er udarbejdet nye valgregler. Derfor skal der allerede nu afholdes et orienteringsmøde om det arbejde, der er i gang og planlagt for det kommende år. Der vil også blive orienteret om strukturen i det kirkelige regi samt i menighedsrådet. Desuden vil der blive redegjort for de nye valgregler.

Alle interesserede er velkomne!

Vi har brug for at få nye emner til menighedsrådet, så kom og hør, om det kunne være interessant.

Menighedsrådet er kirkens lokale ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i Nyborg Sogn. Ud over aktiviteterne og det at være en repræsentant for menigheden er der andre spændende opgaver, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal ske i fremtiden i Nyborg Sogn. Vi har brug for medlemmer, som kan bidrage med forskellige kompetencer og interesser: f.eks. ledelseskompetencer, interesse for eller viden om bygninger, folk med sans for tal, budgetter og regnskaber, kommunikationskompetencer med mere...

Ingen kan det hele - enhver bidrager med det, de kan: først og sidst interesse for kirkens liv!

Menighedsrådsvalg 2020