Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne i Nyborg Menighedsråd afholdes almindeligvis i Korsbrødregården.

Mens de strammere corona-restriktioner fra 23. oktober 2020 gælder, afholdes menighedsrådsmøderne i Menighedshjemmet.

Forårets menighedsrådsmøder 2020 har været aflyst pga. corona-situationen.

Oversigt over kommende menighedsrådsmøder:

Tirsdag den 24. november 2020 kl. 16.30 (sidste møde i det nuværende menighedsråd)

Torsdag den 26. november 2020 kl. 17.30 (konstituerende møde i det nyvalgte menighedsråd)


Gamle referater findes under Tidligere møder.

Dagordener til afsluttende og konstituerende menighedsrådsmøder i 2020

Sidste menighedsrådsmøde for det siddende menighedsråd

tirsdag den 24. november 2020 kl. 16.30.

Mødet holdes i Menighedshjemmet, Nørrevoldgade 35, Nyborg.

Dagsorden:

1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 10. november 2020, jf. bilag.

2.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.

3.    Næste menighedsrådsmøde: Ikke flere møder i det siddende menighedsråd.

4.    Evt.

 

Konstituerende menighedsrådsmøde for det nye menighedsråd

torsdag den 26. november 2020 kl. 17.30.

Mødet holdes i Menighedshjemmet, Nørrevoldgade 35, Nyborg.

Dagsorden:

1.     Godkendelse af dagsorden.

2.     Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed jf. valglovens § 3
og menighedsrådslovens § 6 stk. 2.

3.    Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet), jf. menighedsrådslovens § 7.

4.    Valg af formand jf. menighedsrådslovens § 8 stk. 3.

5.    Forretningsorden forelægges, jf. bilag.

6.    Valg af næstformand, jf. menighedsrådslovens § 8 stk. 3.

7.    Valg af kirkeværge, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 1.

8.    Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 2.

9.    Valg af sekretær, jf. menighedssrådslovens § 9 stk. 4.

10.   Valg af kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 5.

11.   Valg af bygningskyndig, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 8.

12.   Valg af underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens § 9 stk. 9.

13.   Valg af stående udvalg jf. menighedsrådslovens § 17. stk. 1 (for ikke selvejende kirker § 19) for menighedsrådets funktionsperiode:
    a)  Beslutning om udvalgenes størrelse.
    b)  Forretningsudvalg.
    c)  Kirkegårdsudvalg.
    d)  Aktivitets- og kommunikationsudvalg.
    e)  Juleuddelingsudvalg.
    f) Valg af repræsentanter til medarbejdermøder.

14.   Valg af medlemmer til stående præstegårdsudvalg, jf. menighedsrådslovens § 18.

15.   Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens § 6 stk. 1.

16.   Valg af formand for valgbestyrelsen.

17.   Indstilling af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

18.   Fastsættelse af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8 stk. 5, og kirkeværge og kontaktperson, jf. § 9 stk. 6 (dette punkt kan vente til det første møde i funktionsperioden, hvis det ønskes).

19. a)  Drøftelse af tidspunkter for ordinære menighedsrådsmøder.
       b)  Første ordinære møde fastsættes.

20.    Eventuelt.