Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne i Nyborg Menighedsråd afholdes i Korsbrødregården.

Oversigt over menighedsrådsmøder:

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 17.30

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 17.30

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 17.30

Torsdag den 30. april 2020 kl. 17.30

Torsdag den 28. maj 2020 kl. 17.30

Torsdag den 27. august 2020 kl. 17.30


Gamle referater findes under Tidligere møder.

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 30. januar 2020 kl. 17.30

Dagsorden:

0.    Sang.

1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 10/12 2019 og 14/1 2020,  jf. bilag.

2.    a: 4. kvartalsrapport forelægges (bilag).
       b: Brug af overskud drøftes.

3.    Budget 2020 igangsættes. Ønsker indgives senest 3/4 2020.

4.    Drøftelse af lys i kirken (jf. notatet efter konsulentrunden (bilag)) – beslutning om lysekronernes fremtidige placering, korbuekrucifiksets placering og ophæng samt drøftelse af fremtidig øvrig belysning i koret.

5.    Drøftelse af udspillet om belysning på kirken.

6.    Valg 2020

7.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.

8.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 27. februar 2020 kl. 17.30.

9.    Evt.