Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne i Nyborg Menighedsråd afholdes i Korsbrødregården.


Oversigt over kommende menighedsrådsmøder:

Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 16.30 i Korsbrødregården

Torsdag den 25. november 2021 kl. 17.30

Torsdag den 20. januar 2022 kl. 17.30


Gamle referater findes under Tidligere møder.

Møder under corona-nedlukningen i foråret 2020 og januar-april 2021 har været aflyst. Derfor er der ingen referater fra de måneder.

Dagsorden til ekstraordinært menighedsrådsmøde torsdag den 14. oktober 2021 kl. 17.30

Dagsorden

0.    Sang.

1.    Godkendelse af besparelser og af endeligt budget 2022

2.    Meddelelser (kun vigtige) fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.

3.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 28. oktober 2021 a) kl. 16.30: Møde med Nyborg Provstiudvalg. b) kl. 17.30: Ordinært menighedsrådsmøde

4.    Evt.