Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne i Nyborg Menighedsråd afholdes almindeligvis i Korsbrødregården.

Forårets menighedsrådsmøder har været aflyst pga. corona-situationen.

Oversigt over kommende menighedsrådsmøder:

Torsdag den 24. september 2020 kl. 17.30

Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 17.30


Gamle referater findes under Tidligere møder.

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 24. september 2020

Dagsorden:

1. Orientering om forretningsudvalgsmødet den 8. september 2020, jf. bilag.

2. Kordegnekontoret – planer om forandring og forbedring.

3. Budget 2020.

4. Epitafium – rammer og placering i kirken.

5. Orientering om valget til nyt menighedsråd.

6. Gudstjenester: a) Julegudstjenester i lyset af corona-situationen? b) tirsdagsaften-andagter i vinterhalvåret? Evt. evaluering af tirsdagsaften-andagter i sommersæsonen.

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.

8. Næste menighedsrådsmøde torsdag den 29. oktober 2020 kl. 17.30.

9. Evt.