Konfirmander

Vedr. minikonfirmander se siden med børnearrangementer.

Lån af konfirmationstøj:

Der er mulighed for at låne konfirmationstøj til konfirmation i Nyborg Vor Frue Kirke. Spørg din præst eller henvend dig til kordegnekontoret.

Vi samler også brugt konfirmationstøj ind. Så kig i skabet, om der hænger en kjole, et par bukser, en jakke, bolero, slips eller nederdel, du alligevel aldrig bruger. Så kan du låne eller donere det til kirken, og der er en ny konfirmand, der vil glæde sig til at bruge dit tøj på den store dag. Vi står for det hele, også vask og strygning. Tøjet kan afleveres på kordegnekontoret.


Indskrivning til konfirmationsforberedelse

Konfirmation i Nyborg Vor Frue Kirke 2019-2020

Tilmeldingsblanketter udleveres via skolen ved skoleårets begyndelse, eller den kan printes ud herfra via dette link:

Konfirmationstilmeldingsblanket 2019-2020

Følgebrev vedr. konfirmationstilmelding 2019-2020

Blanketten kan også hentes på Kordegnekontoret , Adelgade 1 st.tv., 5800 Nyborg, tlf. 65 31 16 08, nyborg.sogn@km.dk fra 13. august 2019.

Elever, der ønsker at gå til konfirmationsforberedelse (skoleåret 2019-2020) og blive konfirmeret foråret 2020 i Nyborg Vor Frue Kirke, kan tilmelde sig på tilmeldingsblanketten.

Den udfyldte blanket vedlagt kopi af fødsels-/dåbsattest eller fødsels-/navneattest returneres til kordegnekontoret enten pr. post eller som SIKKER MAIL eller ved henvendelse på kordegnekontoret.
 
Vedr. SIKKER MAIL:
Her på siden og under Kordegnekontoret findes et link til SIKKER MAIL, hvor man logger på med NemId.
Pga. persondataloven skal elektronisk forsendelse af attester, oplysninger om cpr.nr. og kirkelige forhold
sendes som SIKKER MAIL.

Tilmelding så vidt muligt inden 1. september.

Præsten giver via skolen nærmere besked om, hvornår undervisningen begynder.

 

Til Danehofskolens og Friskolens elever og forældre:
På tilmeldingsblanketten står *** ud for Danehofskolens og Friskolens søndagshold. Dette betyder, at hvis søndagens hold 1 og søndagens hold 2 bliver små hold, vil klokkeslættet blive rykket 1 time til et fælleshold kl. 10.30. Der kommer tilbagemelding om klokkeslæt i efteråret, når holdene er på plads.

Bor man i Nyborg sogn, følger man den skole og klasse, man går i, når man går i 7. klasse, både med undervisning og konfirmationsdato, medmindre man går på Danehofskolen eller Nyborg Friskole, hvor undervisningshold og konfirmationer inddeles efter fødselsdatoer. Hver skole har alle sine konfirmationer i samme weekend.

Bor man udensogns og har særlige ønsker om konfirmation i Nyborg Kirke, kan man blive undervist og konfirmeret i Nyborg.

Konfirmation i Vindinge Kirke foråret 2020

Bor man i Vindinge sogn, skal man så vidt muligt følge undervisningen og konfirmeres i Vindinge.

Nærmere oplysninger: www.vindingekirke.dk eller kontakt sognepræst Kristina Løvenstrøm, Vindinge Præstekontor, Bøjdenvej 116, 5800 Nyborg, tlf. 65 31 04 82, e-mail: kl@km.dk


Konfirmation i Aunslev Kirke, Bovense Kirke, Hjulby Kirke foråret 2020

Bor man i Aunslev, Bovense og Hjulby sogne, skal man så vidt muligt følge undervisningen og konfirmeres i Aunslev, Bovense, Hjulby.

Nærmere oplysninger: www.aunslevbovensekirker.dk eller kontakt sognepræst Louise Schousboe, Skalkendrup Præstegård, Skalkendrupvej 2, 5800 Nyborg, tlf. 65 36 12 00, e-mail: mls@km.dk

 

Konfirmation i andet udenbys sogn

Bor man i et andet udenbys sogn, kontaktes sognets præst.

Hvis bopælssognets konfirmandundervisning ikke passer med skolens skema kan man blive undervist i Nyborg og konfirmeret i hjemsognet eller i Nyborg.

 

Konfirmationsdatoer i Nyborg Vor Frue Kirke 2020

25. april Kl. 9.30 Birkhovedskolen 7.c
26. april Kl. 9.30 Birkhovedskolen 7.a
26. april Kl. 11.30 Birkhovedskolen 7.b
2. maj Kl. 9.30 Danehofskolen, lørdagshold (elever født i september-december)
3. maj Kl. 10.30 Danehofskolen, søndagshold 1 (elever født i januar-april) +
    Danehofskolen, søndagshold 2 (elever født maj-august)
8. maj Kl. 9.30 Nyborg Private Realskole 7.a
8. maj Kl. 11.30 Nyborg Private Realskole 7.b
9. maj Kl. 9.30 Nyborg Friskole, lørdagshold (elever født i september-december)
9. maj Kl. 11.30 Nyborg Heldagsskole
10. maj Kl. 9.30 Nyborg Friskole, søndag hold 1 (elever født i januar–april)
10. maj Kl. 11.30 Nyborg Friskole, søndag hold 2 (elever født i maj–august)
16. maj Kl.11.30 Rævebakkeskolen afd. Skovpark

 

Konfirmationsdatoer i Nyborg Vor Frue Kirke 2021

18. april Kl. 9.30 Birkhovedskolen 7.a
18. april Kl. 11.30 Birkhovedskolen 7.b
24. april Kl. 9.30 Danehofskolen, lørdagshold (elever født i september-december)
25. april Kl. 9.30*** Danehofskolen, søndag hold 1 (elever født i januar-april)
25. april Kl. 11.30*** Danehofskolen, søndag hold 2 (elever født i maj-august)
30. april Kl. 9.30 Nyborg Private Realskole 7.a
30. april Kl. 11.30 Nyborg Private Realskole 7.b
1. maj Kl. 9.30 Nyborg Heldagsskole
1. maj Kl. 11.30 Nyborg Friskole, lørdagshold (elever født i september-december)
2. maj Kl. 9.30*** Nyborg Friskole, søndag hold 1 (elever født i januar–april)
2. maj Kl. 11.30*** Nyborg Friskole, søndag hold 2 (elever født i maj–august)
8. maj Kl. 9.30 Rævebakkeskolen, afd. Lindholm
8. maj Kl. 11.30 Rævebakkeskolen, afd. Skovpark

 

*** Hvis søndagens hold 1 og søndagens hold 2 bliver små hold, vil klokkeslættet blive rykket 1 time til et fælleshold kl. 10.30.

Konfirmationsdatoer i Nyborg Vor Frue Kirke 2022

1. maj Kl. 9.30 Birkhovedskolen 7.a
1. maj Kl. 11.30 Birkhovedskolen 7.b
7. maj Kl. 9.30 Danehofskolen, lørdagshold (elever født i september-december)
8. maj Kl. 9.30*** Danehofskolen, søndag hold 1 (elever født i januar-april)
8. maj Kl. 11.30*** Danehofskolen, søndag hold 2 (elever født i maj-august)
13. maj Kl. 9.30 Nyborg Private Realskole 7.a
13. maj Kl. 11.30 Nyborg Private Realskole 7.b
14. maj Kl. 9.30 Nyborg Heldagsskole
14. maj Kl. 11.30 Nyborg Friskole, lørdagshold (elever født i september-december)
15. maj Kl. 9.30*** Nyborg Friskole, søndag hold 1 (elever født i januar-april)
15. maj Kl. 11.30*** Nyborg Friskole, søndag hold 2 (elever født maj-august)
21. maj Kl. 9.30 Rævebakkeskolen, afd. Lindholm
21. maj Kl. 11.30 Rævebakkeskolen, afd. Skovpark

 

*** Hvis søndagens hold 1 og søndagens hold 2 bliver små hold, vil klokkeslættet blive rykket 1 time til et fælleshold kl. 10.30.