Hvad sker der i kirken?

Af Ida Korreborg

 

Fuglerede i stillads

”Fuglen har rede…”. Der er stadig liv i kirken! Reden med fugleunger var intakt, da stilladsdelen blev løftet ned på jorden. Håndværkerne fandt en ny plads til reden oppe på stilladset, og duemor kom tilbage til sine unger igen.

Fotos: Erik Spangholm, Østfyns Fotoklub

 

Når to uvejr mødes

Måske synes man, at der er ekstra mange bisættelser fra Nyborg Kirke i øjeblikket. Men det skyldes ikke, at der er flere dødsfald. Det er et sammenfald af to unormale omstændigheder.

Det ene er selvfølgelig coronaen – men ikke fordi der dør flere. Problemet er forsamlingsforbuddet. Normalt afholdes over halvdelen af alle bisættelser i Nyborg fra kapellet, men der må der i øjeblikket kun være max 20 deltagere. I kirken må man have 80 gæster med, så derfor vælger flere kirken til deres afsked.

Stillads løftes nedMen i kirken er der for tiden håndværkere, der skifter det gamle tag ud – og senere også spiret. Arbejdet skred planmæssigt frem, men så flyttede de mange bisættelser op i kirken på grund af begrænsningerne i kapellet. Hver gang der er en kirkelig handlig i kirken, må arbejdet på taget stoppes i to timer. Og med måske to til tre handlinger dagligt gik arbejdet nærmest i stå.

Derfor er der nu kun én bisættelse dagligt i kirken – hver gang kl. 12, så håndværkerne kan arbejde.

Men bisættelserne opleves måske som mere synlige, fordi rustvognen – på grund af stilladset – ikke kan køre bag om kirken, som vi ellers plejer. Det betyder, at kirketjeneren må stille sig ud på Adelgade og holde trafikken tilbage i 20 sekunder, så rustvognen kan komme ud. Det bør ikke kunne genere nogen.

Omstændighederne har også indflydelse på andre ting i kirken. Vi må nu gå til nadver igen, men med afstand. Dåb ligger ikke længere i højmessen kl. 10, men er lagt efter søndagsgudstjenesten, så der er god plads til både dåbsfolk og kirkegængere.

Oven i alt dette kom den planlagte reparation af det store orgel. Oprindeligt planlagt til at begynde efter konfirmationerne i foråret og samtidigt med arbejdet på tårnet. Indtil arbejdet er færdigt, spilles der i stedet på det lille orgel, og koret står nede på gulvet. Det betyder, at alle vore 12 konfirmationer, der er flyttet til sensommeren, må mangle det store orgelbrus. For at give plads til flere gæster vil de store konfirmationshold desuden blive uden fælles salmesang. Hver lørdag fra midt i august til sidst i september er der konfirmation – nogle lørdage to konfirmationer samme dag.

Der gør selvfølgelig også, at der kun er begrænset plads til bisættelser om lørdagen i den periode – især fordi der også er bryllupper, som er skubbet eller planlagt til sensommeren.

Når alt dette er sagt, holder vi stadig skruen i vandet i kirken. Man kan stadig få dåb og nadver; man kan stadig få bisat sine kære og velsignet sin kærlighed. Man kan komme med sine bekymringer og sine glæder eller bare gå ind og sidde i stilhed – dog muligvis med lidt larm fra tagarbejdet.

Kirken er åben for besøgende i dagtimerne fra kl. 9 til 16 via sidedøren i Korsbrødregade og til gudstjenester søndag kl 10 og aftenandagt tirsdag kl 19.30.

God sommer!

Gå tilbage