Tak for gode år!

Af Hans Bredmose Simonsen

 

Hans Bredmose SimonsenJeg blev for 34 år siden ansat som sognepræst i Hjulby-Nyborg pastorat og ankom sammen med min kone Anne-Mette og vores datter Anne Sophie på to år. Jeg kendte ikke meget til Fyn og slet ikke noget til Nyborg, så det var med nysgerrighed og en smule nervøsitet, vi ankom. Nervøsiteten var der nu ikke grund til. Vi blev taget godt imod af alle, og så blev jeg ellers kastet ud i arbejdet. Og arbejde var der nok af. Vi var 3 præster til at betjene de mange sognebørn med gudstjenester, bryllupper og begravelser, og vi havde hver 3-4 hold konfirmander. Sognepræsten i præstegården havde sin egen konfirmandstue, Margrethesalen, vi andre underviste vores konfirmander ude på skolerne.

Jeg har gennem årene hørt en del bemærkninger om vores gode normering med nu 5 præster. ”Engang kunne I klare det hele med kun 3 præster.” Det er nu ikke helt rigtigt. Dengang beskæftigede præsterne sig kun med de kirkelige kerneydelser, konfirmander, bryllupper, begravelser og søndagens gudstjenester. Der var ikke tid til andet, og vi havde heller ikke faciliteter til andet. I dag forventes der betydeligt mere af kirken og præsterne. Tidligere deltes forældre, skole og kirke om næste generations oplæring i evangelisk-luthersk kristendom. Sådan er det ikke mere. Ofte er forældrene i vildrede, og kristendomsfaget i skolen er blevet et bredt kulturfag. Oplæring i kristendom er blevet kirkens ansvar. Og den opgave har kirken taget på sig. Ser man i sognenes kirkeblade, er der aktiviteter som babysalmesang, børneklubber, minikonfirmander, kristendomsundervisning for begyndere, kirkehøjskoler, ældreklubber, sorggrupper, salmesangsaftener, koncerter osv., en bred vifte af kirkelige aktiviteter, som skal hjælpe mennesker til at få et mere fortroligt forhold til kirke og kristendom. Det kræver selvfølgelig ressourcer. Både økonomiske og menneskelige. I Nyborg købte og renoverede menighedsrådet Korsbrødregården, som i dag rummer 13-14 hold konfirmander og alle de aktiviteter, som gennem årene er kommet til. Og som giver rigeligt med beskæftigelse for kirkens 5 præster og øvrige personale.

For 19 år siden blev jeg udnævnt til provst for Nyborg provsti. Det har været spændende år, hvor jeg har haft et tæt samarbejde med provstiudvalg og præster, kirkebetjeninger og menighedsråd i landsognene. Det er ikke altid lette vilkår at skabe liv og glæde i sogne, som kaldes udkant, fordi butikker, skoler og andre offentlige institutioner er blevet nedlagt. Alligevel har jeg mødt en stor entusiasme og stolthed over kirke og sogn, og folkekirken har meget at takke sognenes ildsjæle for. Jeg vil gerne sige tak til både by- og landsogne, fordi jeg har fået lov til at være en del af det arbejdsfællesskab. Jeg ser tilbage på de mange år med stor taknemmelighed.

Gå tilbage