2 x studieorlov og vikarpræst

Nyborgs præster fordyber sig

To af Nyborg Kirkes sognepræster holder studieorlov lige efter hinanden i 3 måneder hver.

Sognepræst Christian von Tangen Sivertsen holder studieorlov i juni, juli og august, hvor han skal studere forholdet mellem kristendom og natursyn. Studierne ligger i forlængelse af den foredragsrække, Christian har holdt det forgangne år, hvor naturens betydning i kristendommen er blevet diskuteret og undersøgt historisk og teologisk.

Sognepræst Marianne Aagaard Skovmand holder studieorlov i september, oktober og november. Hun skal beskæftige sig med forholdet mellem spiritualitet, menighedsliv og klosterbevægelse i den koptisk ortodokse kirke, som udgør et af verdens ældste kirkesamfund, der samtidig har bevaret så mange gamle traditioner og skikke, at den bidrager væsentligt til forståelsen af den kristne kirkes første århundreder.

 

Vikarierende sognepræst Charlotte Juul Thomsen

I det halve år, hvor de to sognepræster holder studieorlov, vikarierer Charlotte Juul Thomsen som sognepræst i Nyborg. Hun indsættes i embedet af provst Hans Bredmose Simonsen ved højmessen

søndag den 2. juni 2019 kl. 10 i Nyborg Vor Frue Kirke.

Vi byder Charlotte Juul velkommen og glæder os til samarbejdet. Efter gudstjenesten kan menigheden hilse på Charlotte ved en lille reception  i Korsbrødregården.

 

Orlovspræsten

Charlotte Juul ThomsenTo af Nyborg sogns præster har i sommer og efterår studieorlov. Det betyder, de hver får tre måneder til at fordybe sig i et emne, der er vigtigt for præstegerningen. I deres fravær passer jeg deres embeder. Og jeg er Charlotte Juul. Uddannet fra Aarhus Universitet i 2005. Præst med mange års erfaring fra både by- og landsogne i det ganske land. Jeg kom til verden på Nyborg Sygehus på en vinterdag i 1972 og voksede op 10 km syd for byen. Det var Nyborg Provstis daværende provst N.C. Lilleør, der fik mig i gang med teologi. I dag bor jeg i det Højfynske sammen med min mand og vores søn på snart 8 år. Jeg glæder mig til at være præst for jer, der bor i den smukkeste by på Fyn.

Charlotte Juul

Foto: Hung Tien Vu

Gå tilbage