Afsked og tak!

Vi har tolv ure i huset, alligevel slår tiden ikke til. Man går ud i sit køkken, henter kakaomælk til sin spinkle søn, men når man vender tilbage, er han blevet for gammel til kakaomælk, kræver øl, piger og revolution. Man må udnytte tiden, mens man har den.

Sådan skriver Benny Andersen i sit digt, ”Tiden”.

Kirstine ArendtJeg kan i nuværende stund godt sætte mig ind i Andersens tankerække. For 14 år siden flyttede min mand og jeg og vores store hankat ind i præsteboligen i Strandparken, og om lidt flytter min mand og jeg, tre børn og en livlig lapphund ud af præsteboligen. Jeg har fra 1. marts fået ny ansættelse som sognepræst på Nordstevns. På det som føles som kort tid, er der altså sket ganske meget! Årene som sognepræst i et travlt bysogn har budt på mange gode oplevelser og erfaringer! Jeg har oplevet et godt menighedsrådsarbejde, hvor tonen altid har været venlig, og hvor man med stor omhu har sørget for, at den smukke middelalderkirke er blevet vedligeholdt og moderniseret. Kirken består dog ikke alene af de mursten, der omgiver den, men af de mennesker, der mødes i den. De levende stene, som Grundtvig skriver i sin salme (DDS 323).

I årene som sognepræst har jeg talt med utrolig mange mennesker i både glæde og sorg. Jeg er overvældet af den enorme tillid, imødekommenhed og venlighed, jeg har mødt gennem årene, og kan kun sige et stort tak! Tak til den menighed, som jeg har hilst på i kirkedøren søndag efter søndag, og som er rygsøjlen i enhver gudstjeneste. Tak til et fantastisk personale. Tak til de mange, jeg har mødt i forbindelse med dåb, bisættelser, vielser og kirkens øvrige arbejde fra de små i babysalmesang til de gamle, jeg har mødt på byens plejehjem. Tak til alle de venlige mennesker, jeg til daglig har hilst på i Nyborgs gader, i institutioner og i mange andre værdifulde sammenhænge!

Tak til alle de levende stene, som har lagt liv og mening til de gode år som sognepræst i Nyborg Kirke.


Kirstine Arendt

 

Sognepræst Kirstine Arendt forlader Nyborg

Pr. 1. marts 2017 har sognepræst Kirstine Arendt fået et nyt embede ved Nordstevns Pastorat og forlader derfor Nyborg efter godt 14 års virke ved Hjulby og Nyborg kirker.

I efteråret 2002 blev der opslået en ledig præstestilling i Nyborg-Hjulby pastorat. En af dem, der blev indbudt til prøveprædiken den 27. oktober i Bovense Kirke, var Johanne Kirstine Arendt, som med sin prædiken og i den efterfølgende samtale gjorde så godt et indtryk, at hun fik stillingen. Kirstine var nyuddannet og derfor ikke ordineret. Ordinationen foregik i Odense Domkirke søndag den 24. november, og indsættelsen i Hjulby og Nyborg kirker skete 1. søndag i advent i 2002.

Kirstine faldt godt til i Nyborg, hvor hun og hendes mand, Jacob, hurtigt fik skabt sig kontaktflader i byen, bl.a. i foreningslivet. De har i årenes løb forøget familien med tre piger.

Kirstines arbejde ved de to kirker har været særdeles godt. Hun har afviklet gudstjenester og andre kirkelige handlinger på bedste vis. Hun har desuden været meget aktiv i udviklingen af arbejdet med børn ved Nyborg kirke, babysalmesang, minikonfirmander og forskellige former for børneklubber.

Det er vores indtryk, at Kirstine Arendt har været en afholdt præst af såvel voksne som børn.

Vi ønsker Kirstine og hendes familie alt muligt godt fremover og siger tusind tak for alt igennem de 14 år.


På menighedsrådets vegne
Torben Hårbøl

Gå tilbage