Det markante instrument

Af organist Claus Tolstrup

 

Facade hovedorgel  Orgel spillebord

 

Nyborg Vor Frue Kirkes hovedorgel fra 1973 regnes for et af de betydeligste instrumenter, som udgik fra Poul-Gerhard Andersens orgelbyggeri. Facaden med sine karakteristiske flammede kobberpiber pryder kirken og vidner om, at der her er tale om et markant instrument – faktisk har hver enkelt facadepibe sit individuelle guldornament, som skyldes keramiker-ægteparret Julie Høm og Bo Kristiansen fra Gudhjem.

Poul-Gerhard Andersen sparede ikke på de arkitektoniske virkemidler, når et nyt orgel skulle tegnes. Facaden i Nyborg kombinerer den klassiske tydelige værkopdeling med hans eneste konsekvent gennemførte ”vingefacade” – altså hvor facadepiberne er anbragt i ”vingefelter” som blade i en bog. Dette giver en facade med ”schwung”, som orgelkonsulent Torben Krebs så fint kalder det, og er da også afbilledet i flere tidsskrifter og fagbøger.

Orglets klanglige ideal (m.a.o. lyden) var en nyfortolkning af et barokorgel fra 1600/1700-tallet – i barokken var orglet primært et kunstinstrument, som kun sjældent blev brugt til sang- og salmeledsagelse. Ganske vist er orglet født med en forsigtig alsidighed, men dette var ikke uden mangfoldige kompromisser, hvor specielt pedalet, som man spiller med fødderne, var til den svage side.

Da tiden for renovering af tangenter og mekanik nærmede sig, var det oplagt at få ”samlet orglet” i en klanglig helhed. Undertegnede havde i flere år samlet ældre piber, som med håndværksmæssig snilde kunne bruges i vores orgel. F.eks. blev en del store pedalpiber i træ fra det gamle Bispebjerg Krematorium i Kbh. (som nu er dansestudie:) hentet på en trailer – med det resultat at der var en højlydt brummen hele vejen over Storebæltsbroen. Et kormedlem, som samtidig arbejder på Nyborg Fængsel, fortalte mig om nogle gamle orgelpiber på fængselsloftet – de er nu blevet til 44 smukt klingende piber kaldet en traversfløjte. Rådgiver på projektet Michael Thomsen har fremskaffet gamle piber, som er bygget af samme orgelbygger, P.U.F. Demant, som vi i forvejen har en del af i både hovedorglet og kororglet – bl.a. fra Sæby kirkes gamle orgel.

Lange kobberpiberDen netop afsluttede renovering og udbygning af orglet her i 2020/21, har orgelbyggeriet Marcussen & Søn stået for. Metal-, elektronik- og ikke mindst træarbejde var forberedt grundigt på deres tegnestue… men der vil altid være overraskelser. De største kobberpiber til et nyt pedalregister var ca. 6 meter lange og skulle ”klemmes ind” imellem to vægge. Det var et langvarigt bøvl at få dem på plads, og da det så efterfølgende viste sig, at de ikke kunne klinge tilfredsstillende, måtte man fjerne og kassere dem, lave nye piber til ny placering med ny lufttilførsel etc. – dét virkede til gengæld.
At finde den rigtige klang og derefter ensrette lyden i hver enkelt pibe kræver tålmodigt håndelag, men er samtidig spændende. Der er blevet lyttet og lyttet sammen med de to intonatører, som så langsomt har ”flyttet orglet” i den ønskede klanglige retning.

 

De længste 6 meter lange kobberpiber,
før de blev sat på plads i orglet.

Orglet og de implicerede organister kan høres til tre gratis orgelkoncerter: Michael Thomsen nu i juni, i november med kirkens organister, og midt imellem, i september, Torben Krebs – som afslutter sin godkendelseserklæring med: ”tillykke med det vellykkede og nu færdiggjorte orgel.”

 

Der er både kobber- og træpiber samt piber i forskellige legeringer af tin og bly i orglet, og der er nu i alt 2.400 piber fra helt små til meget store.

Orgel træ- og kobberpiber  Orgel tinpiber

Gå tilbage