nyborgkirke.dk > Aktiviteter > Kirkehøjskole

Kirkehøjskolen ved Nyborg Kirke

Kirkehøjskolen ved Nyborg Vor Frue Kirke har sædvanligvis to kirkehøjskolesøndage, én i september efter høstgudstjenesten og én i marts, samt fire kirkehøjskoleaftener hen over vinteren. De fire aftener har sædvanligvis et samlet, overordnet tema. Søndagene vil have hvert sit tema. Der kan også forekomme enkelte andre arrangementer i Kirkehøjskolen.

 

Kirkehøjskolesøndag

Janus Møller JensenSøndag den 18. september 2022

Korstoget til Grønland

Foredrag med museumsdirektør Janus Møller Jensen

Som i dag var Grønland i 1500-tallet kommet i fokus af geopolitiske årsager. Siden 1400-tallet havde man ikke hørt noget fra de tidlige kolonister, som havde bosat sig i Sydgrønland omkring år 1000.

Janus Møller Jensen fortæller om den forkætrede Christian 2.s forberedelser til at opfylde sin vision om at forsvare Danmarks historiske interesser i det strategisk betydningsfulde Grønland. Fandt man søvejen til Asien her, besad man nøglen til en kæmpe profit. Og man kunne også vise den magtfulde kirke, at den danske konge kæmpede for udbredelsen af den sande tro.

Korstoget, som skulle have været afsted i 1521, blev aldrig til noget, og først 200 år senere, i 1721, rejste præsten Hans Egede til Grønland som protestantisk missionær og genkoloniserede landet. Både Grønland og Danmark havde måske set anderledes ud i dag, hvis Christian 2. var kommet afsted med sit korstog 200 år før.

Museumsdirektør Janus Møller Jensen har her i foråret 2022 udgivet bogen
"Korstoget til Grønland - Danmark, korstogene og de store opdagelser i renæssancen 1400-1523."

Kirkehøjskolesøndagen foregår i Menighedshjemmet, Nørrevoldgade 35, Nyborg.

Efter høstgudstjenesten kl. 10 i Nyborg Vor Frue Kirke går vi til Menighedshjemmet, hvor vi spiser frokost og hører foredrag. Vi slutter ca. kl. 14.30.

Billet er påkrævet. Billetpris: 150 kr.

Billetsalg fra 12. august til 12. september kl. 12 via link her fra nyborgkirke.dk eller på Kordegnekontoret:

Køb billet her...

 

Kirkehøjskolen 2022/23

Praktiske oplysninger:

Møderne holdes i Menighedshjemmet, Nørrevoldgade 35, 5800 Nyborg

Alle er velkomne – også til enkelte arrangementer. Der er gratis adgang. Kaffe/te med kage koster 30 kr.

 

Skabelsen sjette dag af Maja Lisa Engelhardt
Billede: Skabelsen 6. dag (2010), glasmosaik af Maja Lisa Engelhardt, fra Skt. Mariæ Kirke, Frederiksberg.

Hinandens verden

Fire foredrag

Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 19.30

Aksel Haaning (ph.d., lektor ved RUC)

Forbundet eller afkoblet?
Menneskets forhold til natur – i kristent og filosofihistorisk perspektiv.

Historisk set har kristendommen beskæftiget sig indgående med menneskets relation til natur – uden for sig selv og i sig selv. Foredraget vil præsentere og indkredse Aurora consurgens, en glemt og ”forbudt” tekst fra middelalderen i dansk oversættelse, der på overraskende måde behandler den indre og ydre forbindelse med naturens verden og den guddommelige visdom. Menneskets plads kommer i centrum, dengang og nu.

Aksel Haaning forsker primært i filosofiens og viden-skabernes historie ved Roskilde Universitet.

Tirsdag den 15. november 2022 kl. 19.30

Annette Due Madsen (psykolog, familieterapeut)

Familien – det gode og det svære

Foredraget handler om vigtigheden af de nære relationer og om, hvordan vi plejer dem i hverdagen.

Annette Due Madsen har stiftet Center for Familieudvikling og har været direktør dér i en længere årrække og er nu chefkonsulent samme sted. Hun har siddet i Børnerådet i 6 år. Hun har forfattet artikler og bøger, bl.a. sammen med sin mand, overlæge i psykiatri Jørgen Due Madsen. De har også i over 20 år haft en ugentlig brevkasse i Kristeligt Dagblad, hvor mennesker har kunnet spørge om alvorlige livstemaer. Annette Due Madsen har holdt utallige foredrag igennem de sidste 30 år – om relationer, sorg og familietematikker m.m.

Tirsdag den 17. januar 2023 kl. 19.30

David Bugge (ph.d., lektor ved AU)

Hinandens verden

Hinandens verden er et foredrag og en rejse gennem K.E. Løgstrups Den etiske fordring. Med eksempler fra dagligdagen og skønlitteraturen giver foredraget i en let tilgængelig form en præsentation af grundtankerne i dette hovedværk i nyere dansk teologi og filosofi. Med et citat af K.E. Løgstrup: Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd.

David Bugge er lektor i teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem litteratur og kristendom.

Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.30

Anders Fogh Jensen (ph.d., filosof)

Virkelighedens firfoldighed

Man siger ofte, at virkeligheden kan beskrives på mange måder, at den er flertydig. I dette foredrag viser filosoffen Anders Fogh Jensen, hvordan virkeligheden altid kan beskrives på præcis fire måder. Ethvert fænomen opleves af mennesker, indgår i en kultur, spiller en rolle i samfundsmæssige struktur og har en objektiv form. Foredraget udnytter filosofiens overblik og kan også hjælpe os med at skelne forståelse fra forklaring, sandhed fra oplevelse, virkning fra betydning og tilsvarende fænomener.

Filosoffen Anders Fogh Jensen arbejder som forfatter, foredragsholder, dramatiker, kommentator, samtalefilosof og supervisor.

 

AFLYST: Requiem og introduktion

Den resterende del af Kirkehøjskoleprogrammet fra 2021/22 om Kirke & Musik (udskudt pga. corona) er desværre blevet aflyst igen pga. sygdom:

AFLYST - da koncerten er aflyst pga. sygdom!!!

Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 19.00 i Korsbrødregården

Introduktion til koncert

Komponisten John Frandsen fortæller om sit værk Requiem.

AFLYST pga. sygdom!!!

Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 20.00 i Nyborg Vor Frue Kirke

Koncert

John Frandsen: Requiem

Med Vokalensemblet Ars Nova og domorganist Kristian Krogsøe (Århus)

Dirigent: Paul Hillier