Renovering af kirkens tag og tårn 2019 - 2021
Udvendig er der stillads rundt om kirken. Renoveringsarbejdet står stille i weekender og under kirkelige handlinger på hverdage.
Altervinduet er afskærmet udvendig. Når kirken åbnes igen efter coronavirussen, skal besøgende, som ønsker at se altervinduet, være opmærksomme på, at man inde i kirken, pga. afdækningen af ruden, bedst kan få et indtryk af ruden til gudstjenester, koncerter og rundvisninger, når lyset er tændt. Her vil rudens aftenudtryk kunne ses.

Renovering af kirkens tag og tårn:

Slutningen af marts 2020: Undertaget er ved at være helt oppe i rygningshøjde. Snart kommer de nye tagsten.

Undertag snart færdigt

Se flere billeder fra renoveringsarbejdet her...

 

Læs om Vor Frue Kirke...

Midterskibet