Renovering af kirkens tag og tårn 2019 - 2021
Udvendig er der stillads rundt om kirken, men kirken er åben hver dag som sædvanligt. Alle kirkelige handlinger gennemføres, da selve kirkerummet ikke berøres. Renoveringsarbejdet står stille i weekender og under kirkelige handlinger på hverdage. Våbenhuset og p-pladsen vil kunne være påvirket i mindre grad.
Altervinduet er afskærmet udvendig. Besøgende, som ønsker at se altervinduet, skal være opmærksomme på, at man inde i kirken, pga. afdækningen af ruden, bedst kan få et indtryk af ruden til gudstjenester, koncerter og rundvisninger, når lyset er tændt. Her vil rudens aftenudtryk kunne ses.

Renovering af kirkens tag og tårn:

Februar 2020: Erik Spangholm fra Østfyns Fotoklub har igen været på taget. Se et lille udvalg af hans billeder...

Kik igenne spær og stillads

Se flere billeder fra renoveringsarbejdet her...

 

Læs om Vor Frue Kirke...

Midterskibet