Ordinært menighedsrådsmøde og derefter menighedsmøde torsdag den 23. maj 2019 kl. 17.30

 

Dagsorden:

Menighedsrådsmøde:

0. Sang.

1. Orientering om forretningsudvalgsmødet den 7. maj 2019, jf. bilag.

2. Minikonfirmandundervisning i uge 27?

3. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.

4. Næste menighedsrådsmøde: Torsdag den 29. august 2019 kl. 17.30

5. Evt.

Menighedsmøde:

1. Orientering om planerne for det kommende år.

2. Budget 2020.

3. Evt.

Gå tilbage