Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 25. april 2019 kl. 17.30

 

Dagsorden:

0.    Sang.

1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 9. april 2019, jf. bilag.

2.    Kvartalsrapport.

3.    Budget 2020.

4.    Nyt låsesystem (bilag: oversigt over indholdet + to tilbud).
4. b Menighedshjemmet

5.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.

6.    Næste menighedsrådsmøde (budgetmøde) torsdag den 23. maj 2019 kl. 17.30.

7.    Evt.

 

*Ekstra punkt 4.b. tilføjet 23.april.

Gå tilbage