Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne i Nyborg Menighedsråd afholdes i Korsbrødregården.

Oversigt over menighedsrådsmøder:

Torsdag den 26. september 2019 kl. 17.30

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 17.30

Torsdag den 28. november 2019 kl. 17.30

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 17.30


Gamle referater findes under Tidligere møder.

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 26. september 2019 kl. 17.30

Dagsorden:

0.    Sang.

1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 10. september 2019 (bilag).

2.    Revisionsprotokollat til årsregnskab 2018 Nyborg Kirke /bilag).

3.    a) Evaluering af sommerens tirsdags-aftenandagter?
       b) Tirsdagsaftens-andagter i vinterhalvåret som i 2018/19?

4.    Vedtægter for Nyborg Kirkegårde (bilag).

5.    Lys på kirken. Forslag til lys på kirken drøftes. (Materiale uddelt på sidste menighedsrådsmøde).

6.    Termin for næste års studietur? (Norden-i-Nyborg er næste år planlagt til2. weekend i september.)

7.    Drøftelse af indhold i opslag vedr. den ledige præste-/provstestilling (bilag: opslaget fra sidst).

8.    Med udgangspunkt i to af de uddelte debathæfter ”Hvem bestemmer?” og ”Gudstjeneste” tager vi en første drøftelse af emnerne.

9.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.

10.   Næste menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2019 kl. 17.30.

11.   Evt.