Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne i Nyborg-Hjulby Menighedsråd afholdes i Korsbrødregården.

Næste menighedsrådsmøder:

Torsdag den 23. november 2017 kl. 17.30

Torsdag den 25. januar 2018 kl. 17.30


Gamle referater findes under Tidligere møder.

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 23. november 2017 kl. 17.30

Dagsorden:

0.    Sang.

1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 7. november 2017 (bilag).

2.    Valg af formand, næstformand, kirkeværge, kontaktperson, kasserer, sekretær og bygningskyndig.

3.    Ønske om udvidelse af kororglet (bilag).

4.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.

5.    Næste menighedsrådsmøde torsdag den 25. januar 2018 kl. 17.30.

6.    Evt.