Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne i Nyborg-Hjulby Menighedsråd afholdes i Korsbrødregården.

Oversigt over menighedsrådsmøder:

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 17.30

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 17.30

Torsdag den 19. april 2018 kl. 17.30

Torsdag den 31. maj 2018 kl. 17.30


Gamle referater findes under Tidligere møder.

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 22. februar 2018 kl. 17.30

Dagsorden:

0.    Sang.

1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 6. februar 2018 (bilag).

2.    Budget 2019.

3.    Valg af studietursudvalg.

4.    Konfirmationsvagter (liste vedlagt).

5.    Forberedelse til salg af jordstykke (kirkegårdens plantage) (bilag).

6.    Sagen vedr. Nyborg Menighedshjem: Forslag til overdragelsesordning forelægges, for så vidt det foreligger til mødet.

7.    Regulativ for brug af Korsbrødregården (FU’s forslag vedlægges).

8.    Forslag til revidering af kollektlisten (bilag).

9.    Temamøde? Drøftelse af mulige temaer.

10.   Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.

11.   Næste menighedsrådsmøde torsdag den 22. marts 2018 kl. 17.30 (regnskabsmøde).

12.   Evt.