Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne i Nyborg Menighedsråd afholdes i Korsbrødregården.

Oversigt over menighedsrådsmøder:

Torsdag den 25. april 2019 kl. 17.30

Torsdag den 23. maj 2019 kl. 17.30

Torsdag den 29. august 2019 kl. 17.30


Gamle referater findes under Tidligere møder.

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 25. april 2019 kl. 17.30

 

Dagsorden:

0.    Sang.

1.    Orientering om forretningsudvalgsmødet den 9. april 2019, jf. bilag.

2.    Kvartalsrapport.

3.    Budget 2020.

4.    Nyt låsesystem (bilag: oversigt over indholdet + to tilbud).
4. b Menighedshjemmet

5.    Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter, præster, kontaktperson, kirkeværge, udvalg og formand.

6.    Næste menighedsrådsmøde (budgetmøde) torsdag den 23. maj 2019 kl. 17.30.

7.    Evt.

 

*Ekstra punkt 4.b. tilføjet 23.april.