Kirkens kororgel

4 registre. Intet pedal. Flytbart. Manualomfang: C–c’’’
Disposition: Gemshorn 8 F. (C–H fælles med Tectus 8’), Tectus 8 F., Principal 4 F., Fløjte 4 F. (dækket).
Sløjfevindlade, mek. traktur og registratur.

Demantorglet – hjemme igen...

Vindladeseddel Denne vindlade er bygget af min
afdøde Fader P.U.F. Demant.... Dalum
Mølle 1830 eller 31
til Nyborg Kirke.
1871 blev et større Orgel leveret til
Denne Kirke -

      Nue er nyt Pulpitur.... indsat.
      Aarhus d. 3. Juni 1872.
                
                           J.A. Demant.

      Min lille Søn heder Thorvald
      og er 8½ Aar gammel

Denne tekst står på en lille seddel, som er placeret på førnævnte orgels vindlade, dvs. orglets centrum; der hvor luft, mekanik og piberne mødes - det var nemlig dengang meget almindeligt, at håndværkeren efterlod en lille stolt hilsen - sønnen skulle nok arve firmaet. Det omtalte orgel på fire registre er nu glædeligvis tilbage i Nyborg Kirke efter at have stået i Haslund Kirke ved Randers i 135 år.

Kororglet Kororglet Kororglet, spillebord

I flere år har organisterne (inkl. undertegnede) ved Nyborg Kirke ønsket et mindre, flytbart orgel nede i kirkerummet. Det skal gerne bruges som ledsage-instrument til kirkens to kor (og andre kor), som continuo-instrument til orkesterkoncerter, til konfirmandandagter tre gange om ugen foruden andre mindre andagter etc. Vi undersøgte forskellige muligheder uden succes, indtil en dag da sognepræst J.C. Hedegaard Kristiansen og undertegnede blev kontaktet af daværende orgelkonsulent Jens Christian Hansen og Sissel Plathe fra Nationalmuseet angående et lille, gammelt orgel, som vistnok stammede fra Nyborg Kirke. Vi fandt efterfølgende et foto af ovennævnte vindlade-seddel via Ole Olesen fra Musikhistorisk Museum og dermed beviset på, at orglet rent faktisk stammede fra Nyborg Kirke. Orglet var på daværende tidspunkt opbevaret i en garage, som skulle tømmes, men heldigvis var menighedsrådet ved Nyborg Kirke velvilligt indstillet over for at få det bragt hertil med henblik på opbevaring, for siden at få det restaureret og opstillet i kirken - dog med den klausul, at det kunne foregå rimeligt omkostningsfrit for Nyborg Kirkekasse.

Orglet ankom i en hestetrailer i form af en stak brædder samt nogle bulede orgelpiber og så mildest talt ikke særligt imponerende ud. Vi vidste dog, at det var et Demant-orgel, som har et godt ry. (I kirkens nuværende hovedorgel er ca. 200 piber genbrugt fra et Demant-orgel.) Så spændingen var stor, da der blev indhentet tilbud på restaureringen samt søgt adskillige fonde. Det ene afslag efter det andet indløb fra fondene, indtil det sidste svar kom fra J.O. Wroblewskis Fond: De ville godt donere det store beløb svarende til hele orgelbyggerregningen! Orgelbyggeriet Marcussen & Søn blev valgt til opgaven, og da menighedsrådet indvilligede i at betale konsulentbistand samt malerarbejde, og tilladelserne var indhentet, kunne restaureringen begynde.

Restaureringen blev fulgt med bl.a. en spændende (og stolt) håndværkerrundvisning på orgelbyggerværkstedet i Åbenrå og diskussioner omkring farvevalget, som kirkemaler/konservator Jens Johansen står for, og nu står det færdige resultat altså i kirken. Vi ved allerede nu, på trods af manglende intonation (finjustering af klangen), hvor smukt orglet klinger i rummet. Det gamle orgelhus er kommet på hjul og har fået ny motor og bælg i bunden, men klangen er stadig den samme som for 177 år siden.

Claus Tolstrup, den glade organist
(november 2007)