Konfirmander

Vedr. minikonfirmander se siden med børnearrangementer.

Lån af konfirmationstøj:

Der er mulighed for at låne konfirmationstøj til konfirmation i Nyborg Vor Frue Kirke. Spørg din præst eller henvend dig til kordegnekontoret.

Vi samler også brugt konfirmationstøj ind. Så kig i skabet, om der hænger en kjole, et par bukser, en jakke, bolero, slips eller nederdel, du alligevel aldrig bruger. Så kan du låne eller donere det til kirken, og der er en ny konfirmand, der vil glæde sig til at bruge dit tøj på den store dag. Vi står for det hele, også vask og strygning. Tøjet kan afleveres på kordegnekontoret.


Indskrivning til konfirmationsforberedelse

Konfirmation i Nyborg Vor Frue Kirke 2018-2019

Tilmeldingsblanketter udleveres via skolen ved skoleårets begyndelse, eller den kan printes ud herfra via dette link:

Konfirmationstilmeldingsblanket 2018-2019

Følgebrev vedr. konfirmationstilmelding 2018-2019

Blanketten kan også hentes på Kordegnekontoret , Adelgade 1 st.tv., 5800 Nyborg, tlf. 65 31 16 08, nyborg.sogn@km.dk fra 1. august 2018.

Elever, der ønsker at gå til konfirmationsforberedelse (skoleåret 2018-2019) og blive konfirmeret foråret 2019 i Nyborg Vor Frue Kirke, kan tilmelde sig på tilmeldingsblanketten.

Den udfyldte blanket sendes til eller afleveres på kordegnekontoret vedlagt fødsels-/dåbsattest
eller fødsels-/navneattest (gerne kopi).

Bemærk: Pga. persondataloven er det ikke tilladt at sende papirerne pr. mail, da disse ikke må indeholde personfølsomme oplysninger som cpr.nr. m.m.

Tilmelding så vidt muligt inden 1. september.

Præsten giver via skolen nærmere besked om, hvornår undervisningen begynder.

Til Danehofskolens og Friskolens elever og forældre:
På tilmeldingsblanketten står *** ud for Danehofskolens og Friskolens søndagshold. Dette betyder, at hvis søndagens hold 1 og søndagens hold 2 bliver små hold, vil klokkeslættet blive rykket 1 time til et fælleshold kl. 10.30. Der kommer tilbagemelding om klokkeslæt i efteråret, når holdene er på plads.

Bor man i Nyborg sogn, følger man den skole og klasse, man går i, når man går i 7. klasse, både med undervisning og konfirmationsdato, medmindre man går på Danehofskolen eller Nyborg Friskole, hvor undervisningshold og konfirmationer inddeles efter fødselsdatoer. Hver skole har alle sine konfirmationer i samme weekend.

Bor man udensogns og har særlige ønsker om konfirmation i Nyborg Kirke, kan man blive undervist og konfirmeret i Nyborg.

Konfirmation i Vindinge Kirke og Kullerup Kirke

Bor man i Vindinge og Kullerup sogne, skal man så vidt muligt følge undervisningen og konfirmeres i Vindinge og Kullerup.

Tilmeldingsblanket til konfirmandundervisning i Vindinge præstegård kan hentes på præstekontoret, Bøjdenvej 116, 5800 Nyborg.

Den udfyldte blanket afleveres til sognepræst Kristina Løvenstrøm, Vindinge præstegård, Bøjdenvej 116, 5800 Nyborg, tlf. 65 31 04 82.

 

Konfirmation i Aunslev Kirke, Bovense Kirke og Hjulby Kirke

Bor man i Aunslev, Bovense og Hjulby sogne, skal man så vidt muligt følge undervisningen og konfirmeres i Aunslev, Bovense og Hjulby.

Tilmeldingsblanket til konfirmandundervisning i Skalkendrup præstegård kan hentes på præstekontoret, Skalkendrupvej 2, 5800 Nyborg.

Den udfyldte blanket afleveres til sognepræst Louise Schousboe, Skalkendrup præstegård, Skalkendrupvej 2, 5800 Nyborg, tlf. 65 36 12 00.

 

Konfirmation i andet udenbys sogn

Bor man i et andet udenbys sogn, kontaktes sognets præst.

Hvis bopælssognets konfirmandundervisning ikke passer med skolens skema kan man blive undervist i Nyborg og konfirmeret i hjemsognet eller i Nyborg.

 

Konfirmationsdatoer i Nyborg Vor Frue Kirke 2019

5. maj Kl. 9.30 Birkhovedskolen 7.a
5. maj Kl. 11.30 Birkhovedskolen 7.b
11. maj Kl. 9.30 Danehofskolen, lørdagshold (elever født i september-december)
12. maj Kl. 9.30 Danehofskolen, søndag hold 1 (elever født i januar-april)
12. maj Kl. 11.30 Danehofskolen, søndag hold 2 (elever født i maj-august)
17. maj Kl. 9.30 Nyborg Private Realskole 7.a
17. maj Kl. 11.30 Nyborg Private Realskole 7.b
18. maj Kl. 9.30 Nyborg Friskole, lørdagshold (elever født i september-december)
18. maj Kl. 9.30 el. 11.30 Nyborg Heldagsskole
19. maj Kl. 10.30 Nyborg Friskole, søndag hold 1 (elever født i januar-april) og
    Nyborg Friskole, søndag hold 2 (elever født maj-august)
25. maj Kl. 9.30 Rævebakkeskolen, afd. Lindholm
25. maj Kl. 11.30 Rævebakkeskolen, afd. Skovpark

 

Konfirmationsdatoer i Nyborg Vor Frue Kirke 2020

25. april Kl. 9.30 Birkhovedskolen 7.c
26. april Kl. 9.30 Birkhovedskolen 7.a
26. april Kl. 11.30 Birkhovedskolen 7.b
2. maj Kl. 9.30 Danehofskolen, lørdagshold (elever født i september-december)
3. maj Kl. 9.30*** Danehofskolen, søndag hold 1 (elever født i januar-april)
3. maj Kl. 11.30*** Danehofskolen, søndag hold 2 (elever født i maj-august)
8. maj Kl. 9.30 Nyborg Private Realskole 7.a
8. maj Kl. 11.30 Nyborg Private Realskole 7.b
9. maj Kl. 9.30 Nyborg Friskole, lørdagshold (elever født i september-december)
9. maj Kl. 9.30 el. 11.30 Nyborg Heldagsskole
10. maj Kl. 9.30*** Nyborg Friskole, søndag hold 1 (elever født i januar–april)
10. maj Kl. 11.30*** Nyborg Friskole, søndag hold 2 (elever født i maj–august)
16. maj Kl. 9.30 Rævebakkeskolen, afd. Lindholm
16. maj Kl. 11.30 Rævebakkeskolen, afd. Skovpark

 

*** Hvis søndagens hold 1 og søndagens hold 2 bliver små hold, vil klokkeslættet blive rykket 1 time til et fælleshold kl. 10.30.

Konfirmationsdatoer i Nyborg Vor Frue Kirke 2021

18. april Kl. 9.30 Birkhovedskolen 7.a
18. april Kl. 11.30 Birkhovedskolen 7.b
24. april Kl. 9.30 Danehofskolen, lørdagshold (elever født i september-december)
25. april Kl. 9.30*** Danehofskolen, søndag hold 1 (elever født i januar-april)
25. april Kl. 11.30*** Danehofskolen, søndag hold 2 (elever født i maj-august)
30. april Kl. 9.30 Nyborg Private Realskole 7.a
30. april Kl. 11.30 Nyborg Private Realskole 7.b
1. maj Kl. 9.30 Nyborg Heldagsskole
1. maj Kl. 11.30 Nyborg Friskole, lørdagshold (elever født i september-december)
2. maj Kl. 9.30*** Nyborg Friskole, søndag hold 1 (elever født i januar–april)
2. maj Kl. 11.30*** Nyborg Friskole, søndag hold 2 (elever født i maj–august)
8. maj Kl. 9.30 Rævebakkeskolen, afd. Lindholm
8. maj Kl. 11.30 Rævebakkeskolen, afd. Skovpark

 

*** Hvis søndagens hold 1 og søndagens hold 2 bliver små hold, vil klokkeslættet blive rykket 1 time til et fælleshold kl. 10.30.