nyborgkirke.dk > Aktiviteter > Kirkehøjskole

Kirkehøjskolen ved Nyborg Kirke

Kirkehøjskolen ved Nyborg Vor Frue Kirke har to kirkehøjskolesøndage, én sidst i september og én først i marts, samt fire kirkehøjskoleaftener hen over vinteren. De fire aftener har sædvanligvis et samlet, overordnet tema. Søndagene vil have hvert sit tema.

Kirkehøjskolesøndag

Søndag den 4. marts 2018

Livskvalitet på afmagtens vilkår

Bjarne Lenau HenriksenForedrag med Bjarne Lenau Henriksen,
tidl. leder af Kirkens Korshær

"Kristentroen for mig går midt ud i livet, der hvor det blæser og stormer. Kristentro er levet liv, også hvor det er vanskeligt." (Citat: Bjarne Lenau Henriksen.)

Bjarne Lenau Henriksen er uddannet teolog. I over 40 år arbejdede han som præst i Kirkens Korshær for at bedre vilkårene for alkoholikere, hjemløse og prostituerede, i de sidste mere end 25 år var det som leder af organisationen. Nu arbejder han som frivillig fængselspræst, foredragsholder og forfatter.


Kirkehøjskolesøndagen foregår
i Menighedshjemmet, Nørrevoldgade 35.
Efter højmessen kl. 10 i kirken, hvor Bjarne Lenau Henriksen prædiker, spiser vi frokost og hører foredrag. Det koster 150 kr. at deltage.

Tilmelding senest den 26. februar
til Kordegnekontoret, Adelgade 1
Tlf. 6531 1608 · Mail: nyborg.sogn@km.dk
Ved tilmelding oplyses tlf.nr.

Kirkehøjskoleaftener

Praktiske oplysninger:

Møderne holdes i Korsbrødregården, Korsbrødregade 2, 5800 Nyborg (vis på kort).

Alle er velkomne – også til enkelte arrangementer. Der er gratis adgang. Kaffe/te med kage koster 20 kr.

Kirkehøjskole 2016

Program for sæson 2017/2018

I reformationens tegn

I 2017 er det 500 år siden, Luther slog de såkaldte teser op på døren ind til slotskirken i Wittenberg. Det blev begyndelsen til en kirkelig og politisk revolution i Europa, der fik afgørende indflydelse på så godt som alle sider af det kristne trosliv. Det gælder ikke alene teologien, liturgien og kirkens struktur, men også kirkekunst, salmedigtning og kirkemusik blev præget af reformerne.

Det første møde i Kirkehøjskolen ved Nyborg Vor Frue Kirke vil belyse reformationens betydning gennem et billedforedrag, der viser, hvordan centrale dele af Luthers liv og lære kommer til udtryk i reformationens hovedværker, malet af bl.a. Lucas Cranach den ældre og yngre, far og søn.
Herefter følger et foredrag om gudstjenestens musik. Efter reformationen blev menighedens salmesang på modersmålet en naturlig del af den evangelisk-lutherske gudstjeneste, hvor Luther lagde stor vægt på at anvende tonekunsten i forkyndelse og lovprisning.
Det tredje foredrag behandler reformationens betydning for almindelige menneskers liv og tro. Luther afviste i sine 95 teser afladshandlen, mennesker skulle ikke frygte skærsildens pinsler, de skulle leve et sømmeligt liv i kald og stand og stole på Guds nåde, som de fik tildelt ganske ufortjent.
Sidste foredrag handler om reformationskampen i Danmark, hvor Nyborg spiller en vigtig rolle. Christian 3. var i tæt kontakt med Luther, og kongen støttede fra sin residens i Nyborg de lutherske teologer i Tyskland både økonomisk og politisk.

Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 19.30
Claus Jensen (Foredragsholder, tidl. gymnasielektor)
Martin Luther og reformationen i kunstens spejl

Tirsdag den 7. november 2017 kl. 19.30
Peter Ryom (Musikforsker, dr.phil., tidl. musikprogramleder ved DR P2)
Kirkens musik efter reformationen

Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19.30
Martin Schwarz Lausten (Kirkehistoriker, dr.theol., professor emeritus)
Reformationen for folket

Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.30
Erland Porsmose (Museumsdirektør, dr.phil.)
Reformationskampen i Danmark og i Nyborg