nyborgkirke.dk > Aktiviteter > Kirkehøjskole

Kirkehøjskolen ved Nyborg Kirke

Kirkehøjskolen ved Nyborg Vor Frue Kirke har to kirkehøjskolesøndage, én i september efter høstgudstjenesten og én i marts, samt fire kirkehøjskoleaftener hen over vinteren. De fire aftener har sædvanligvis et samlet, overordnet tema. Søndagene vil have hvert sit tema.

 

Kirkehøjskoleaftener

Praktiske oplysninger:

Møderne holdes i Korsbrødregården, Korsbrødregade 2, 5800 Nyborg (vis på kort).

Alle er velkomne – også til enkelte arrangementer. Der er gratis adgang. Kaffe/te med kage koster 20 kr.

Kirkehøjskole 2018

Program for sæson 2018/2019

Kristendom i dansk litteratur


Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19.30

Kaj Mogensen (H.C. Andersen-specialist, dr.theol., tidl. sognepræst)
Livet – det dejligste eventyr. Kristendommen i H.C. Andersens forfatterskab

H.C. Andersen skrev i sin selvbiografi Mit Livs Eventyr: ”Mit Livs Historie vil vise Verden, hvad den siger mig: der er en kjærlig Gud, der fører alt til det Bedste”. Troen på, at Gud er kærlighed, at Gud har skabt os mennesker i sit billede, og at Gud elsker alle mennesker, er den røde tråd i H.C. Andersens digtning. Det er H.C. Andersens tro, som han enkelt og dybt udfolder i eventyr og historier, digte, dramaer og romaner. For H.C. Andersen er kristendommen ikke et system eller færdige meninger, men liv og glæde. Han ser sammenhængen mellem følelse, fantasi og fornuft. For ham hører tro og viden sammen.

Tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.30
Dan Ringgaard (Professor i nordisk litteratur ved AU)
Henrik Pontoppidans Lykke-Per og romanen i Det Moderne Gennembrud

Hvad styrer vores liv? Er det Gud, samfundet, os selv eller vores natur? Er vi bestemt af noget, eller er det tilfældet, der råder? Spørgsmål som disse er helt centrale i romanen, som den udvikler sig i Danmark i løbet af 1800-tallet og når sit kunstneriske højdepunkt i romanerne under og efter Det Moderne Gennembrud fra 1870’erne og til århundredeskiftet. Det gælder ikke mindst Henrik Pontoppidans Lykke-Per, som foredraget tager udgangspunkt i. Hvad er det for kræfter, som skalter og valter med præstesønnen Per, som kaster ham hid og did i verden, indtil han til sidst ender som landmåler i Thy?

Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19.30
David Bugge (Lektor i systematisk teologi ved AU)
Forløsning under narkose – Karen Blixen og kristendommen

Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en mærkelig dobbelthed. Store dele af hendes forfatterskab kan læses som ét langt opgør med kristendommen. Martin A. Hansen og kredsen omkring tidsskriftet Heretica savnede i Blixens øjne sansen for det magiske og det erotiske og reducerede frelsen til en ”forløsning under narkose”, hvor der ikke forudsættes nogen indsats fra menneskes side. I andre fortællinger af Blixen finder vi imidlertid en positiv fremstilling af netop tanken om den uendelige, betingelsesløse nåde, der intet forlanger af os, men ”deklarerer almindelig amnesti”.

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.30
Ursula Andkjær Olsen (Digter)
Ursula Andkjær Olsen fortæller om Inger Christensen

I maj 2018 udkom Inger Christensens efterladte papirer i den store bog Verden ønsker at se sig selv.
Inger Christensen har i sin digtning og tankeverden banet vejen for et helt nyt natursyn – som kun bliver mere og mere aktuelt.
Hvordan kan man skrive som naturen og ikke bare om naturen? Hvordan kan poetiske former tale? Og hvad har Inger Christensen tilfælles med for eksempel komponisten J.S. Bach?
Mød en bregne, en fuga og et forfatterskab.

Kirkehøjskolesøndag

Praktiske oplysninger:

Kirkehøjskolesøndagen holdes i Menighedshjemmet
Nørrevoldgade 35, 5800 Nyborg.

Efter højmessen kl. 10 i Nyborg Vor Frue Kirke går vi til Menighedshjemmet, hvor vi synger fra Højskolesangbogen og spiser frokost sammen. Derefter hører vi foredrag.
Vi slutter ca. kl. 14.30.

 

Billetpris:
150 kr. + ordregebyr 10 kr.

Billet er påkrævet og kan købes på internettet på visitnyborg.dk
senest 14. marts,
eller hos Bureauet, Torvet,
i kontorets åbningstid.

JOhs. Nørregaard Frandsen

Søndag den 17. marts 2019

Der er lukket for tilmelding.

Natursyn i Danmark
fra Guldalderen til vores moderne tid

Foredrag med Johs. Nørregaard Frandsen:

Det er digterne, malerne, kunstnerne, der har givet den danske natur og det danske landskab karakter og form. Det er i hvert fald deres skildringer, som har fældet sig ind i vores bevidsthed om natur og landskab.

Guldalderens forfattere, Blicher, Grundtvig, H.C. Andersen med flere, skildrede en natur og et landskab, der på mange måder blev koblet sammen med opfattelsen af det særligt nationale.

Senere skildrede forfattere som Henrik Pontoppidan, J.P. Jacobsen, Jeppe Aakjær, Marie Bregendahl og Johannes V. Jensen natur og landskab i konflikten mellem tradition og det moderne (fx industrialisering).

I dag skildres landskaber og natur ofte i smerte eller panik, næsten som vi befandt os i de sidste tider, når det gælder natur og omgivelser. Foredraget vil trække linjer gennem natur- og landskabssyn gennem 200 år og give eksempler.

Om foredragsholderen:
Johs. Nørregaard Frandsen er oprindeligt landmandsuddannet, men skiftede som ung retning og blev cand. mag i Nordisk litteratur. Han er i dag professor i litteratur- og kulturvidenskaber samt leder af H.C. Andersen Center ved Syddansk Universitet.

Johs. Nørregaard Frandsen har skrevet eller bidraget til en lang række bøger og artikler samt holdt foredrag siden 1980 om landbokultur, litteratur og sprog og skriver ugentlige klummer i Kristeligt Dagblad.