Gravsteder på Nyborg Kirkegård

Om generelle overvejelser vedr. valg af gravstedsform, se siden om Valg af gravsted.

Urnegravsteder på Nyborg Kirkegård

Urnegravsteder med hæk

NK urnegravsteder med hækU6

På det traditionelle urnegravsted har man mulighed for selv at sætte sit personlige præg på gravstedet ved valg af gravsten og beplantning. Gravstederne er ca. 1,8 m2, og der kan nedsættes 4 urner. Gravstederne er indrammet af hæk på de tre sider og en stålkant på forsiden.

Gravstederne skal anlægges i overensstemmelse med vedtægterne. Der er forholdsvis frie rammer, men beplantningen skal holde sig inden for gravstedet, og ønskes der en belægning af sten, må der udelukkende benyttes den type perlesten, som anvendes af kirkegården.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne påhviler gravstedsejeren. Det kræver et besøg på kirkegården med ca. 3 ugers mellemrum i sommerhalvåret. Vedligeholdelsen kan overlades til kirkegården mod betaling. Man kan vælge mellem en årlig faktura, eller der kan betales forud for en længere årrække, f.eks. fredningstiden.
Der skal forud betales for vedligeholdelse af hækkene i fredningstiden, hvilket er obligatorisk.

Afdeling 10

NK afd. 10Gl 10

Gravstederne er på ca. 1 m2, og der kan nedsættes 2 urner. Gravstederne er placeret omkring en firkantet beplantning af buksbom. Der er ingen adskillelse til nabogravstederne.

På gravstederne kan der anbringes en natursten med plan forside som maksimalt måler 55 × 48 cm.

Gravstederne må ikke belægges med sten af nogen art, og beplantningen skal vælges, så den holder sig inden for gravstedet og med en højde, der er lavere end den bagvedstående buksbombeplantning.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne påhviler gravstedsejeren. Det kræver et besøg på kirkegården med ca. 3 ugers mellemrum i sommerhalvåret. Vedligeholdelsen kan overlades til kirkegården mod betaling. Man kan vælge mellem en årlig faktura, eller der kan betales forud for en længere årrække, f.eks. fredningstiden.

Plæne med liggesten

NK plænemed liggestengl 9 plæne

Gravstederne er på ca. 1 m2, og der kan nedsættes 4 urner. Gravstederne er udlagt i en plæne af græs. I dette fælles gravstedsområde tilstræbes et ensartet udtryk for hele området.

Denne type af gravsteder befinder sig i urnegården, langs med alléen ved kapellet og i nærheden af monumentet for de faldne i 1849–1864.

Som gravsten, må der kun anbringes en sleben gravplade med målene 63 × 42 cm i rød Bohus med runde hjørner radius 50. Inskriptionen skal være sort i Antikvaskrift.

Oven for gravstenen anbringer kirkegården en granitvase.

I vedtægterne er der indskrevet begrænsninger for pyntning af gravstederne.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for leje af vase og vedligeholdelse af gravstedet i fredningstiden.

Plæne uden liggesten

NK plæne uden liggestenPlæne uden liggesten

Gravstederne er på ca. 1 m2, og der kan nedsættes 4 urner. Gravstederne er udlagt i en plæne af græs. I dette fælles gravstedsområde tilstræbes et ensartet udtryk for hele området.

Gravstederne befinder sig i den ende af urnegården, der er nærmest kapellet. Gravstederne er beliggende i rækker mellem gravsteder med liggesten.

Oven for det enkelte gravsted anbringer kirkegården en granitvase.

I vedtægterne er der indskrevet begrænsninger for pyntning af gravstederne.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for leje af vase og vedligeholdelse af gravstedet i fredningstiden.

Staudebed med liggesten

NK staudebed med liggestenGl 11

Gravstederne er på ca. 1 m2, og der kan nedsættes 2 urner. Gravstederne er udlagt i et plantebed med guldjordbær med hvide Potentil bagtil. I dette fælles gravstedsområde tilstræbes et ensartet udtryk for hele området.

Gravstederne befinder sig i et aflangt bed mellem lågerne, inden for diget langs Vestergade.

Som gravsten må kun anbringes en sleben gravplade 5-kantet i rød Bohus med runde hjørner og højde 12 cm med sort inskription i Antikvaskrift.

Oven for det enkelte gravstedet anbringer kirkegården en granitvase.

I vedtægterne er der indskrevet begrænsninger for pyntning af gravstederne.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for leje af vase og vedligeholdelse af gravstedet i fredningstiden.

Urnegravsteder i hesteskoen

NK urnegravsteder i hesteskoenHesteskoen

Gravstederne er på ca. 1 m2, og der kan nedsættes 2 urner. Gravstederne er placeret foran en sammenhængende beplantning af buksbom. Der er ingen adskillelse til nabogravstederne.

På gravstederne kan der anbringes en natursten med plan forside som maksimalt måler 55 × 48 cm.

Gravstederne må ikke belægges med sten af nogen art, og beplantningen skal vælges, så den holder sig inden for gravstedet og med en højde, der er lavere end den bagvedstående buksbombeplantning.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne påhviler gravstedsejeren. Det kræver et besøg på kirkegården med ca. 3 ugers mellemrum i sommerhalvåret. Vedligeholdelsen kan overlades til kirkegården mod betaling. Man kan vælge mellem en årlig faktura, eller der kan betales forud for en længere årrække, f.eks. fredningstiden.

Der er ingen ledige gravsteder i dette område det meste af året.

Urnegravsteder på skrænten i urnegården

NK urnegravsteder på skræntengl 7 skrænten

Gravstederne er på 1–1,5 m2. Gravstederne er placeret i de taksbeklædte skråninger i urnegården. I de gravsteder, der er placeret for neden ved gangen, kan der nedsættes 2 urner. I gravstederne for oven, kan der nedsættes 4 urner.

På gravstederne kan der anbringes en natursten med plan forside. På de nederste gravsteder må den maksimalt måle 55 × 48 cm. På de øverste må den måle op til 65 × 48 cm.

Gravstederne skal anlægges i overensstemmelse med vedtægterne. Der er forholdsvis frie rammer, men beplantningen skal holde sig inden for gravstedet, og ønskes der en belægning af sten, må der udelukkende benyttes den type perlesten, som anvendes af kirkegården.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne påhviler gravstedsejeren. Det kræver et besøg på kirkegården med ca. 3 ugers mellemrum i sommerhalvåret. Vedligeholdelsen kan overlades til kirkegården mod betaling. Man kan vælge mellem en årlig faktura, eller der kan betales forud for en længere årrække, f.eks. fredningstiden.

Der er ingen ledige gravsteder i dette område det meste af året.

Anonym fællesplæne

Luftfoto anonym fællesplæneGravstederne befinder sig i urnegården i plænen ved springvandet.

Gravstedet kan ikke fornys, når fredningstiden udløber.

Blomster og buketter må kun lægges på blomsterpladsen.

Vedligeholdelse af gravstederne udføres af kirkegårdens gartnere. Der skal betales forud for vedligeholdelse af gravstedet i fredningstiden.

Fællesplæne

Kistegravsteder på Nyborg Kirkegård

Kistegravsteder med hæk

NK kistegravsteder med hækKistegravsted med hæk

På det traditionelle kistegravsted har man mulighed for selv at sætte sit personlige præg på gravstedet ved valg af gravsten og beplantning. Gravpladsen er ca. 3 m2, og der kan nedsættes 1 kiste. Gravstedet kan bestå af en eller flere gravpladser. I gravstederne kan der også nedsættes urner – også oven på en kiste. Gravstederne er indrammet af hæk, der vedligeholdes og klippes af kirkegården.

Gravstederne skal anlægges i overensstemmelse med vedtægterne. Der er forholdsvis frie rammer, men beplantningen skal holde sig inden for gravstedet, og ønskes der en belægning af sten, må der udelukkende benyttes den type perlesten, som anvendes af kirkegården.

Gravstedet kan fornys, når fredningstiden udløber.

Vedligeholdelse af gravstederne påhviler gravstedsejeren. Det kræver et besøg på kirkegården med ca. 3 ugers mellemrum i sommerhalvåret. Vedligeholdelsen kan overlades til kirkegården mod betaling. Man kan vælge mellem en årlig faktura, eller der kan betales forud for en længere årrække, f.eks. fredningstiden.

Der skal forud betales for vedligeholdelse af hækkene i fredningstiden, hvilket er obligatorisk.