Korparti Vor Frue Kirke

Nyborg Vor Frue Kirkes korparti.
Det gotiske korbuekrucifiks er fra begyndelsen af 1400-tallet, da kirken blev bygget. Alterkorset er et livstræskors fra 2011; altervinduet er et vindue til opstandelsen med en glasmosaik fra 2015 - begge dele skabt af kunstneren Maja Lisa Engelhardt. Både kors og rude har udgangspunkt i korbuekrucifikset. Spirerne i kanten af det gamle krucifiks er symbol på opstandelsen og det evige liv, som i det nye kors og den nye rude får et kunstnerisk nyt udtryk.

Læs mere om Vor Frue Kirke...

Se Nyborg Vor Frue Kirke på Google Street View

Alterkors

Arbejdet med alterrude og alterkors kan følges i en række små film.