Korparti Vor Frue Kirke

Nyborg Vor Frue Kirkes korparti.
Det gotiske korbuekrucifiks er fra begyndelsen af 1400-tallet, da kirken blev bygget. Alterkorset er et livstræskors fra 2011; altervinduet er et vindue til opstandelsen med en glasmosaik fra 2015 - begge dele skabt af kunstneren Maja Lisa Engelhardt. Både kors og rude har udgangspunkt i korbuekrucifikset. Spirerne i kanten af det gamle krucifiks er symbol på opstandelsen og det evige liv. De bliver nyfortolket i det nye kors og den nye rude, så gammelt og nyt i kirken hænger sammen som en helhed, og vi ser fra lidelsen og døden på korset hen mod opstandelseshåbet i den bagvedliggende alterrude.

Læs mere om Vor Frue Kirke...

Se Nyborg Vor Frue Kirke på Google Street View

Alterkors

Arbejdet med alterrude og alterkors kan følges i en række små film.